Med ett ansökningsfomulär får vi bättre överblick och kan fördela våra resurser efter bygdens skiftande behov. Det tycker vi är positivt och rättvist eftersom det ger alla samma möjlighet.

Viktigt om våra sponsringsavtal

  • Vi jobbar med ett enda sponsringsavtal per förening. I detta avtal ska hela samarbetet finnas med och inga ytterligare överenskommelser ska tillkomma under avtalsperioden.
  • Vi kommer att utforma ett specifikt avtal för föreningen att skriva på. I detta klargörs både bankens och föreningens rättigheter som är kopplade till avtalet.
  • Föreningen skall vara helkunder i banken.
  • Organisationsnummer skall finnas för föreningen.
  • Aktuella protokollshandlingar för föreningen ska lämnas in till den rådgivare på banken som föreningen har kontakt med, alternativt till det bankkontor föreningen tillhör.

OBS! Nytt ansökningssystem inför 2024

Vi håller på att implementera ett nytt ansökningssystem för vår sponsring. Hela processen med ansöking, avtalsskrivning och fakturering kommer ske helt inom digitala ramar, vilket kommer underlätta för både er förening och för oss på banken.  Dessutom är det en säkrare hantering, då inloggnig till systemet kommer att ske med BankID.

Installationen har dragit ut en aning på tiden, så till er som har tänkt att ansöka om sponsring från 2024 och framåt, ber vi att hålla utkik på den här sidan. Under februari månad räknar vi med att ansökningsformuläret öppnas.  

Välkommen åter med din ansökan om sponsring!