Vi har ända sedan starten 1836 värnat om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan. Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet.

Sponsringen sker huvudsakligen via treårsavtal och vi har ett ansökningstillfälle per år, med en uppsamling den 15 december.

Här hittar du ansökningsformuläret

Har du frågor angående sponsring kontakta Mattias Göök, tel 0340-66 60 00 alt mattias.gook@varbergssparbank.se