Med ett ansökningsfomulär får vi bättre överblick och kan fördela våra resurser efter bygdens skiftande behov. Det tycker vi är positivt och rättvist eftersom det ger alla samma möjlighet.

Viktigt om våra sponsringsavtal

  • Vi jobbar med ett enda sponsringsavtal per förening. I detta avtal ska hela samarbetet finnas med och inga ytterligare överenskommelser ska tillkomma under avtalsperioden.
  • Vi kommer att utforma ett specifikt avtal för föreningen att skriva på. I detta klargörs både bankens och föreningens rättigheter som är kopplade till avtalet.
  • Föreningen skall vara helkunder i banken.
  • Organisationsnummer skall finnas för föreningen.
  • Aktuella protokollshandlingar för föreningen ska lämnas in till den rådgivare på banken som föreningen har kontakt med, alternativt till det bankkontor föreningen tillhör.
  • Ansökan för sponsring för år 2023-2025 ska vara inlämnad senast den 15 december 2022.