Med ett ansökningsfomulär får vi bättre överblick och kan fördela våra resurser efter bygdens skiftande behov. Det tycker vi är positivt och rättvist eftersom det ger alla samma möjlighet.

Om våra sponsringsavtal

  • Vi jobbar med ett enda sponsringsavtal per förening. I detta avtal ska hela samarbetet finnas med och inga ytterligare överenskommelser ska tillkomma under avtalsperioden.
  • Vi kommer att utforma ett eget avtal som föreningen får skriva på.
  • Ett grundkrav är att vi ska synas på föreningens hemsida med logga och länk till vår hemsida och att vi har rätt att berätta om samarbetet på vår webb- och facebooksida.
  • Föreningen skall vara helkunder i banken samt finnas i bankens verksamhetsområde.
  • Organisationsnummer skall finnas för föreningen.
  • Aktuella protokollshandlingar finns.

Innan nytecknande av avtal sker ställer vi dessutom krav på att CM genomgång/rådgivning har skett hos föreningens kundansvarige rådgivare.