• Varbergs Sparbank skall uppfattas som den bästa banken för de många människorna. Därför skall vår sponsring nå breda grupper i samhället inom vårt verksamhetsområde.
  • All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av banken och därför skall all exponering vara koncentrerad, tydlig och kraftfull.
  • Vår sponsring skall i första hand och på ett balanserat sätt gå till idrott, kultur, samhällsinsatser och miljöförbättrande åtgärder.
  • Aktiviteter med ungdomsprofil prioriteras. Vi sponsrar inte verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och syn på miljö.
  • Vår sponsring skall ske i nära samarbete med Sparbanksstiftelsen Varberg för att på så sätt uppnå maximal exponering och undvika dubbel medverkan.
  • Vår sponsring skall gå till föreningar och organisationer, aldrig till enskilda lag, enskilda individer, AB, HB eller Stiftelser.
  • Sponsring på länsnivå kan ske i begränsad omfattning tillsammans med övriga Sparbanker och Swedbank.
  • Varbergs Sparbank bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi är övertygade om att ett långsiktigt hållbarhetsarbete är bra för våra kunder och bygdens framtid. Detta innebär att vi vill att de föreningar som ansöker om sponsring kan visa upp en medvetenhet i hållbarhet, t.ex. i jämställdhet och mångfald, avfallssortering, energibesparingar, användning av miljöprodukter etc.
  • Varbergs Sparbank sponsrar ej politiska partier och religiösa samfund, organisationer och/eller föreningar.
  • Vi jobbar med ett enda sponsringsavtal per förening. I detta avtal ska hela samarbetet finnas med och inga ytterligare överenskommelser ska tillkomma under avtalsperioden.