Vid kommunikation kring vår sponsring vill vi att Varbergs Sparbanks logotyp används. Varbergs Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den, se skisserna nedan.
  • Varbergs Sparbank har två utföranden av logotypen - enradig och tvåradig. Vilken logotyp som ska användas beror på ytan som finns att tillgå.
  • Varbergs Sparbanks logotyp finns med två olika färger på texten upptill det guldfärgade myntet; vit och svart. Välj den fär på text som passar bäst mot bakgrunden.
  • Lägsta höjd för logotypen i tryck: 6 mm
  • Lägsta höjd för logotypen digitalt: 24 px
  • Specialversioner av logotypen - När det inte är möjligt att använda fullfärgsversion av logotypen (guldmynt + vit/svart text) finns specialversioner av logotypen, tex. helt svart, helt vit. Kontakta oss för användning av en sådan.