Vad kan rapporteras

I vårt visselblåsarsystem kan du lämna en rapport om du misstänker att det föreligger allvarliga missförhållanden i banken.
Kundklagomål ska inte anmälas via vårt visselblåsarsystem. Läs mer om kundklagomål

Vem kan rapportera

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsarsystemet hanteras av bankens Visselblåsarfunktion, vilken består av funktionerna för Compliance och Riskkontroll.
Rapportering via Visselblåsarsystemet kan ske helt anonymt. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
- Skriv av nedanstående länk och skriv in i din webb-läsare.

https://whistle.qnister.com/varbergssparbank