Hej Peter. Varför valde ni att göra EMC:s klimatbokslut?

- Som företag måste man alltid ha en strävan framåt. Ett bra sätt att visa vårt engagemang i samhällsutvecklingen är att vara med och minska vårt klimatavtryck. Många av våra kunder och samarbetspartners är väldigt drivande i frågan och vi känner också att vi vill vara med och föra utvecklingen framåt. Men för att kunna göra det så behöver vi veta var vår organisation står idag och då var EMC:s klimatbokslut en bra start för oss.

Vilken skillnad har arbetet gjort för er?

- Det är första året vi gör det här, så allting är väldigt nytt och känslan är att man behöver några fler års statistik för att korrekt kunna analysera den information som kommer fram. Det har varit en väldigt lärorik process och vi har fått ett tydligt kvitto på var vi står idag och var våra utmaningar ligger. Nu har vi fått ett första underlag och utifrån det ska vi arbeta framåt, det känns väldigt bra.

Upplever du att ni fått ett tydligare fokus på hållbarhetsfrågan?

- Ja, absolut! Hela organisationen har fått ett tydligare fokus på hållbarhetsfrågan. För att vi ska kunna driva det här arbetet framåt så är det viktigt att ha med sig alla medarbetare, och det känner vi att vi verkligen har. Det finns mycket som vi kan arbeta med, både stort och smått.

Vad har du för tips till andra företagare som ska komma igång med sitt hållbarhetsarbete?

- Mitt tips är att börja med att göra ett klimatbokslut. För att göra det behöver man inte ha kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Vi var från början noviser gällande grön omställning men vi har fått otroligt bra stöttning och goda tips under hela processen. Det har varit väldigt värdefullt för oss.