Hej Peter! Varför valde ni att göra ett Klimatbokslut?

- Vi gjorde detta för att kunna ta reda på var vi som organisation står i vår påverkan och för att veta var vi ska börja i vår hållbarhetsresa. Jag var ny i min befattning och ansåg att detta var första steget för att veta hur vi ska fortsätta framåt och ta oss an den här uppgiften. Om man inte vet var man står är det svårt att ta nästa steg.

Vilken skillnad har arbetet med Klimatbokslutet gjort för er?

- Det har varit väldigt lärorikt och extremt nyttigt för hela organisationen, då vi fått svart på vitt var vi står och var våra utmaningar ligger. Nu vet vi vad vi behöver ta tag i och vad vi behöver agera på. Det blev helt enkelt väldigt tydligt var vår största påverkan är. Det har varit bra för oss att få rena fakta och en rapport att delge vår organisation, och inte bara anta var vår påverkan ligger.

Upplever du att ni fått ett tydligare fokus på klimatfrågan?

- Ja verkligen. När man får se rapporter så är det som att folk förstår allvaret på ett annat sätt än om man bara pratar om det. Vi arbetar på att våra medarbetare ska vara med på den här resan och vi ser reda nu att det har skapat delaktighet i hela organisationen.

Vad ser ni framåt? Hur ska ni fortsätta arbeta med ert klimatarbete?

- Vi har börjat med att titta på delarna där vi har störst chans att påverka och skapa aktiviteter kring det som vi vill förbättra. Omställning och förändring kan vara svårt och ta tid, och där måste vi som ledning stötta och vara behjälpliga för att de ska få fäste. Och vi skall fortsätta att göra klimatbokslut, för att kunna fortsätta mäta vårt resultat. 

Vad har du för tips till andra företagare?

- Min rekommendation är att börja med att göra ett Klimatbokslut, och sedan ta det därifrån. Det ger en bra grund att stå på. Man får tydlighet i vad man har för utmaningar och sedan är det bara att arbeta vidare med det. Små förändringar är bättre än inga alls. Man ska också ta tag i det här nu – det finns ingenting att vänta på. För vi alla måste ställa om och det är lika bra att göra det direkt. Det blir bara bli jobbigare om man skjuter på det.