Martin, varför valde ni att göra ett Klimatbokslut?

- Hållbarhet är en viktig fråga för oss. Vi har många kunder som är större bolag och vi märker att de börjar efterfråga allt fler uppgifter från oss. Det kan till exempel vara vilken typ av bränsle vi använder, hur vi arbetar med social hållbarhet och vår personal. Det märks att det blir allt viktigare frågor i valet av samarbetspartners.

Vilken skillnad har arbetet med Klimatbokslutet gjort för er?

- För oss blev det väldigt tydligt var vår största påverkan är. Eftersom vi arbetar med maskiner så är bränslet den största posten och det arbetar vi ständigt med att förbättra. Vi försöker att använda mer miljövänliga alternativ till diesel och ser också över möjligheterna att använda mer batteridrivna verktyg och maskiner. Sen har vi en del leverantörer och det är svårare att kontrollera. Där ser vi över om vi kan kravställa bränslet även hos dem för att få ner klimatpåverkan.

Vad är din upplevelse av att ha gjort ett Klimatbokslut?

- För oss var nätverket kring Klimatbokslutet till stor nytta, många står inför samma utmaningar. Genom att göra Klimatbokslutet så fick vi en bra bild av vårt nuläge och vet vad vi ska jobba vidare med för att förbättra våra utsläpp. Vi kommer att jobba vidare med Klimatbokslutet även i år och då kommer vi att jobba mer med att kartlägga våra köpta tjänster från andra leverantörer.

Upplever du att ni har fått ett tydligare fokus på hållbarhetsfrågan?

- Vi har arbetat med hållbarhet under en tid och för ett par månader sedan hade vi en kick-off på det temat. Vi hade en föreläsare som berättade i både det större och mindre perspektivet om vilka små förändringar man som privatperson kan göra. Efter kick-offen har vi sett synbara förändringar och flera från personalen refererar gärna till föreläsningen i vardagliga situationer. Genom att göra ett Klimatbokslut så signalerar det internt att det är en viktig fråga att arbeta med, på flera plan.

Sist men inte minst, vad har du för tips till andra företagare?

- Som jag nämnde tidigare så märker vi att vi får frågor från våra kunder redan nu, så även om vi inte omfattas av nya rapporteringskrav som större bolag gör, så behöver vi ha koll på läget. Mitt tips är att börja kartlägga så att du inte står handfallen när frågorna kommer!