Marie, varför ska man jobba med hållbarhet och klimatavtryck?

- Det finns flera anledningar! Det självklara är såklart att vi vill arbeta mot ett mer hållbart samhälle och en hållbar värld, men det finns också en stor affärsnytta för företagen. Man har sett att företag som målsätter sitt hållbarhetsarbete har en högre lönsamhet. Trots det är det bara 1 av 3 svenska företag som sätter mål. Sedan blir kraven från kunder större. Väljer du som företag att inte jobba med hållbarhet så finns risken att man blir bortvald till förmån för konkurrenter som har ett större fokus på hållbarhet.

Den nya regleringen CSRD träder i kraft för större företag 2024. Vad innebär den nya regleringen.

- Syftet med regleringarna är att främja nollutsläpp år 2050 och att frigöra ekonomisk vinning från utnyttjande av resurser. Regleringen handlar om att skapa en större transparens inom hållbarhetsområdet genom att mäta hållbarhet istället för att bara kommunicera om vad man gör. Det har gått ifrån att vara fluffigt till mer konkret – det tycker jag är jättebra.

Hur kommer man som företagare att påverkas?

- Hållbarhetsrapporteringen ska ingå i årsredovisningen för större bolag att från och med 2024 och men kan redan nu påverka mindre företag i egenskap av att vara underleverantör till större bolag. Framåt ser man att även fler bolag kommer att träffas av regleringen, men det är än så länge oklart hur den rapporteringen ser ut. För ett mindre bolag kanske rapporteringen inte blir lika omfattande som för ett större bolag. Men att det ska att rapporteras på något sätt kan vi nog räkna med.

Vad är ditt tips till de företag som börjar från noll?

- Att redan nu börja kartlägga sina utsläpp och förbereda för den redovisning som kommer. Det är alltid en bättre känsla att ligga före än att jaga ikapp.