- Ett klimatbokslut identifierar var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer, säger Petra Löfås, Hållbarhetsrådgivare på EMC.

EMC:s koncept innehåller kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg och en kommunikationsplattform. Det gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram ett klimatbokslut och tillämpa ett långsiktigt klimatarbete.

- Vi har gjort Klimatbokslut tillsammans med EMC i några år nu. Vårt första klimatbokslut var ganska basic men för varje år har vi beräknat och lagt till nya kategorier av utsläpp vilket gett oss en bra bild över var vår klimatpåverkan ligger. Detta arbete har hjälpt oss att förstå var våra största klimatrisker och möjligheter finns, vilket har underlättat arbetet med att prioritera våra insatser, säger Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef Varbergs Sparbank.

Varbergs Sparbanks klimatinitiativ

Vi på Varbergs Sparbank vill att fler företag i Varberg ska få möjligheten att kartlägga och minska sina klimatutsläpp precis som vi gjort tillsammans med EMC. Därför har vi startat ett Klimatinitiativ, där vi erbjuder alla våra företagskunder att göra ett Klimatbokslut tillsammans med EMC till rabatterat pris. Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg står för 50% av deltagaravgiften för alla våra kunder som anmäler sig till EMC:s Klimatbokslut 2024.

-För många företag är den gröna omställningen högt på agendan och det är jättebra. Genom ett framåtriktat hållbarhetsarbete säkrar man de befintliga jobben, skapar de nya jobben, framtidssäkrar affären och stärker varumärket. Men vi är fler som behöver bidra - för att det ska bli skillnad på riktigt krävs att vi alla hjälps åt och omställningen behöver ske i alla branscher. Därför känns det självklart för oss på Varbergs Sparbank att möjliggöra för fler företag att kunna göra ett klimatbokslut, säger Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef på Varbergs Sparbank.