Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Aktuella räntor företag – inlåningsräntor

Manshänder som skriver på en tygproduktslapp - litet företag

Företag och föreningar

Konto

Pris och villkor

Företagskonto

Ränta för närvarande:

0-100 000: 0%

100 000 - 250 000: 0%

> 250 000: 0%

Fasträntekonto

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.

Minsta sparbelopp är 25 000 kronor. 

Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Placeringskonto Företag

Ränta för närvarande:

2,00% (saldo 0 kr - 1.000.000 kr)

3,20% (saldo över 1.000.000 kr)  

- Fria uttag

 

Sparkonton för skogsägare

Ränta för närvarande: 3,45%

Penningmarknadskonto
Räntebaser In * Ut *
(1) SWB DAG (DAGI/DAGU) 3,750 % 3,950 %
(2) SWB VECKA (VECI/VECU) 3,600 % 3,750 %
(3) SWB BAS (BARI/BARU) 3,610 % 3,760 %
(4) SWB STIBOR (STIV) ej inlåning 3,818 %

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.

Inlåningsräntor privat