Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Inlåningsräntor privat

Konto

Pris och villkor

Varbergskonto

Ränta för närvarande: 2,75 %. 
- Kontot kan öppnas av alla. 
- Inget minimi- eller maximibelopp. 
- Högst ett konto per kund. 
- Högst tolv fria uttag per kalenderår.

Klirrekonto / Ungdomskonto (för barn och ungdomar 0-20 år)

Ränta för närvarande: 2,75% 
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
- Fria uttag
- Övertrasseringsavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr. 

e-sparkonto

Ränta för närvarande: 1,90%

- Fria uttag genom överföring mellan konto

Fasträntekonto

Fasträntekonto - aktuella räntor

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor. 
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

 

 

Privatkonto

Ränta för närvarande: 0,25%

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Sparkonton för skogsägare

Ränta för närvarande: 3,25%

Skogsskadekonto

Ränta för närvarande: 3,25%

Skogslikvidkonto

Ränta för närvarande: 3,25%

Investeringssparkonto (ISK)

Ränta på kontanta medel: 1,90%

Avgift ISK: 0 kr

Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Placeringskonto

Ränta för närvarande: 

2,00% (saldo 0 kr - 500.000 kr) 

3,20% (saldo över 500.000 kr)
- Fria uttag

IP-konto

Ränta för närvarande: 1,90%

Inlåningsräntor företag