Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro. Sponsringen ska därför:

 • nå breda grupper i samhället
 • resultera i lokal nytta för bygden
 • gå till föreningar och organisationer aldrig till enskilda lag eller enskilda individer
 • präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.
  alltid baseras på skrivna avtal
 • fördelas mellan idrott, kultur och samhälle
 • mätas och följas upp

Vi vill dessutom att sponsringssamarbetet ska innehålla mervärden för Varbergs Sparbank genom t.ex:

 • att vi är ert första val av bank, med tillhörande tjänster såsom Bank via Internet
 • föreningskonto och korttjänster
 • att vår logotype finns med i er marknadsföring
 • att på vårt material alltid skicka korrektur för godkännande till Varbergs Sparbank innan tryck
 • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, dvs att vi kan hålla möten för era medlemmar eller motsvarande. Hos er eller hos oss
 • att erbjuda rationell kontanthantering via exempelvis betalterminaler/kort
 • att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats

Läs mer under Riktlinjer sponsring

Observera

Dessa sidor avser endast Varbergs Sparbanks sponsorverksamhet. Ansöker du om bidrag eller stipendier från Sparbanksstiftelsen Varberg läser du mer här.