Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Kapprumsbibliotek ger alla barn samma möjlighet till läsning!

2017 installerade Barn- och ungdomsförvaltningen det första Kapprumsbiblioteket med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen. Nu, 7 år senare och 160 Kapprumsbibliotek senare, är det dags att uppdatera alla biblioteken med nya böcker.

Tanken med Kapprumsbiblioteken är att föräldrar och barn enkelt ska kunna låna hem böcker. Böckerna exponeras på ett tilltalande sätt och lånehanteringen är enkel. Kapprumsbiblioteket, som innehåller 40-talet titlar för respektive förskoleavdelning, finansieras av Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen.

- Läsning har en avgörande betydelse i hela skolgången. Att man redan i förskolan kan bygga upp ett intresse för läsning som man tar med sig i sitt fortsatta lärande är helt fantastiskt, säger Margaretha Bengtsson, språk-, läs- och skrivutvecklare på förskole och grundskoleförvaltning, Varbergs kommun och initiativtagare till Kapprumsbiblioteken.

Hailey, Theodora och Edwin på Vidhöge Förskola.

Fler lockas till läsning

I förskolans verksamhet försöker man genom projektet hitta nya vägar att få barn intresserade av läsning. Bland annat kan man läsa för ett barn i taget, vilket har visat sig ge oväntat bra resultat.

- Ja, barn som annars inte har kunnat koncentrera sig vid högläsning i grupp blir intresserade och vill ha mer läsning, både på förskolan och med sig hem och det allra bästa med projektet är att barnen själva tar initiativ till att låna hem böcker, säger Margaretha.

Barn stöter dagligen på texter i olika sammanhang, inte minst på dator eller läsplatta, vilket i sig är positivt. Men Margaretha Bengtsson hävdar att den fysiska boken fortfarande har en särställning när det gäller kvalitativ inlärning genom läsning.

- Det är ju faktiskt ingen självklarhet att barn får böcker lästa för sig, men i kapprumsbiblioteket blir det väldigt nära till böckerna och man ger alla samma chans, säger Margaretha.

Kapprumsbiblioteken uppdateras

Med ett bidrag på 340 000 kr från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen är det nu dags för kapprumen att uppdateras och få nya böcker. Projektet påbörjades under hösten 2023 och kommer fortlöpa våren 2024.

- Alla kapprum får 20 nya böcker och ambitionen är att det ska var en bra blandning på böckerna och därmed tilltala alla. Det är både nya böcker och gamla klassiker som till exempel Pippi och Emil. Uppdateringen av kapprummen har även resulterat i hel del flerspråkiga böcker, säger Margareta och tillägger:

- Sedan installationen av de första kapprumsbiblioteken har det blivit ett ökat behov av flerspråkiga böcker, och det känns viktigt att kunna erbjuda det och därmed ge alla barn samma möjlighet till läsning. Vi har forskat i vad det finns för språkliga behov på förskolorna och valt ut olika böcker till alla förskolor, beroende på vad som efterfrågas just där. Det är bland annat böcker på ukrainska, albanska, arabiska och thailändska.

Margareta Bengtsson, till vänster, tillsammans med rektor Rosmarie Lönnqvist Petersson på Vidhöge Förskola.

Vi investerar i barns framtid!

På varje förskoleavdelning i varbergs kommun finns det drygt 100 st kapprumsbibliotek finansierade av oss genom Sparbanksstiftelsen. I kapprummen finns en boklåda där man kan låna hem den bok man läst på dagen eller annan bok, och fortsätta läsa tillsammans hemma.