Detta händer när ditt räntetak upphör

Du som har bolån med räntetak sedan tidigare fortsätter ha din fastställda räntesats som tak till dess att din 3-åriga villkorsperiod löper ut. I god tid innan räntetaket upphör blir du kontaktad av banken så att du kan fundera över hur du vill att ditt bolån ska se ut i fortsättningen. Gör du inget val kommer lånet att automatiskt övergå till att få 3 –månaders ränta utan tak.

Du kan välja att binda ditt lån närsomhelst via telefonbanken eller hos något av våra kontor.

Aktuella bolåneräntor