Hej Lars Öborn – ordförande i Varbergs Majblommeförening. Hur har ert år sett ut?

Det har varit ett speciellt år. Vi kunde inte sälja några fysiska blommor utan fick starta en digital insamling, men den gav inga stora summor. Vi fick lite pengar från Majblommans centrala fond vilket har gett oss möjlighet att ge bidrag till nästan 100 barn under året, men de har fått lägre belopp än de vi brukar dela ut.

Hur fungerar arbetet med majblomman?

Skolorna är en stor del i vårt arbete eftersom det är barnen som säljer majblommorna för oss. För varje blomma de säljer får barnen en andel, skolan får en andel och vi i den lokala föreningen får en andel att dela ut. Det finns en ansvarig på varje skola som hjälper till med hanteringen av blommorna och insamlade pengar.

Hur används pengarna?

I Varbergs kommun finns det sex lokalföreningar; Varberg som är den största, Himledalen, Lindberg, Tvååker, Veddige-Derome och Värö. Alla pengar som samlas in i de lokala föreningarna delas ut till de område som de täcker in. Under senare åren ser vi att många familjer söker pengar till kläder, cyklar och medlemskort/träningskort i olika föreningar.

Hur gör man för att ansöka om bidrag?

För oss går bidragen till barn som bor i centralorten och är under 18 år. Tillhör man någon av de andra lokalföreningarna söker man hos dem. Det finns blanketter att fylla i och skicka på vår hemsida. På många skolor kan man få hjälp att ansöka av elevhälsoteamet eller en volontär som arbetar på skolan.

Vad är din önskan inför 2021?

Att tillvaron återgår till det normala och att många barn vill sälja blommor nästa år. Sen önskade man att medlemskap och träningsavgifter för barn i föreningar inte höjs. Redan nu är det många barn som får avstå från att delta i aktiviteter eftersom många familjer inte har råd.

Vi på Varbergs Sparbank tycker att ni på Majblomman gör ett fantastiskt arbete och vill skänka en julgåva på 25 000 kr till er och de andra lokalföreningarna!

Vi vill verkligen tacka för julgåvan vi får. Pengarna kommer verkligen till pass eftersom vår kassa nästan är helt tom. De senaste veckorna har vi t.ex. haft flera ansökningar om vinterkläder som vi nu kan bevilja.

*Horred ingår i bankens verksamhetsområde och kommer också att få en julgåva insatt till sin lokala majblommeförening.