Bloomberg har sammanställt de fonder med inriktning på Västeuropa som har gått allra starkast under året. Swedbank Roburs starka resultat i rankingen, trots det turbulenta marknadsåret, kopplas bland annat till flera tunga innehav i den svenska kommunikations- och tekniksektorn, där vissa företag har ökat upp till tre gånger den ursprungliga investeringen.

- Swedbank Robur har ett långsiktigt perspektiv för sina investeringar och arbetar för att skapa attraktiva kundvärden över tid. Som Sveriges största fondbolag har vi också resurserna att ha professionella och erfarna förvaltare, hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsspecialister på plats internt hos oss. Det är en enorm styrka i det vilket gynnar både våra kunder och investeringar, säger Stefan Sundblom, Aktiechef Norden på Swedbank Robur.

Swedbank Roburs tematiska förvaltningsmodell, bland annat med inriktning på digitaliseringstemat, har varit lyckosam och bidragit en stark utveckling de senaste åren. Detta gäller såväl Ny Teknik som många av våra bredare regions- och småbolagsfonder.

- Parallellt med den pågående pandemin har den digitala utvecklingen varit närmast explosionsartad där vi i många led sett ett kraftigt ökat fokus på innovativ teknik, utveckling, tekniska samarbetsplattformar och mjukvaruprogram. Många av våra innovativa teknik- och kommunikationsbolag har under 2020 haft en förstärkt positiv utveckling trots, eller snarare tack vare, de stora störningar vi sett i den globala samhällsekonomin, säger Stefan Sundblom.

 • Swedbank Robur Ny Teknik
  Fonden förvaltas av Henrik Nyblom och investerar främst i små och mellanstora bolag främst i Norden men även globalt. Fonden investerar i ”det nordiska teknikundret” med innovativa och disruptiva affärsmodeller. Exempel på innehav är Stillfront, Sinch och Fortnox.

  Lyssna på vårt webbinarium där Henrik berättar mer om Ny Teknik.
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
  Fonden förvaltas av Henrietta Theorell och investerar främst i svenska småbolag med inriktning på digital kommunikation, infrastruktur kopplat till ESG (Environmental, Social and Governance) och handelsbolag. Fonden fokuserar på lönsamma bolag med en stark tillväxt. Exempel på innehav är Sinch, Sweco och Indutrade.

  -Fondens goda förvaltningsresultat är produkten av flera sammanfallande faktorer. Lite brett kan man förklara det med att fonden har ett flertal innehav som är relativt opåverkade av Covid-19 pandemin, såsom aktier inom digital underhållning, digital kommunikation, e-handel och bolag inom medicinsk teknik och bioteknik. Den har även ett tilt mot hållbarhetstemat via sina investeringar i tekniska konsulter och bolag inriktade på bygginstallation och renovering. Sedan är det helt enkelt så att fonden i år prickat ett flertal riktiga kursraketer som i skrivande stund stigit mellan 150% och 316% sedan årsskiftet. Denna grupp utgörs av Sinch, Sdiptech, Q-linea, Xvivo Perfusion, BHG Group, Embracer, Sedana Medical och Stillfront, berättar Henrietta Theorell.

  Lyssna på vårt webbinarium där Henrietta berättar mer om Småbolag Sverige.

 • Swedbank Robur Småbolagsfond Norden
  Fonden förvaltas av Marcus Rylander och investerar i nordiska småbolag. Fonden fokuserar på lönsamma bolag med en stark tillväxt, bra bolagsledningar och starka balansräkningar. Portföljen består av cirka 65 bolag varav konsumtion, teknik, industri och sjukvård är de största sektorerna. Exempel på innehav är Embracer, Storytel och Enento.

  - Det är mycket svårt att göra exakta prognoser för framtiden vilket det här året är ett gott exempel på. Det har varit möjligt att skapa stor avkastning men också göra stora misstag 2020. Jag är mest nöjd med att portföljen som helhet levererat så här god avkastning i år trots att fokus har varit långsiktigt och på att konstruera en välbalanserad nordisk småbolagsportfölj av hållbara kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter till rimliga värderingar, säger Marcus Rylander.