Att få tillbaka pengar på skatten innebär en utmärkt möjlighet att stärka privatekonomin, något som är extra viktigt i tider av oro, betonar vår privatekonom Arturo Arques.

”Vi lever i en tid när många är oroliga. Permitteringar, arbetslöshet och konkurser är ord som förekommer flitigt varje dag, och många oroar sig för sin privatekonomi. Mitt råd är att använda en eventuell skatteåterbäringen till att stärka privatekonomin”, säger Arturo.

Start för sparbuffert

Har man inte en sparbuffert, rekommenderar Arturo att det blir det första man använder eventuella skatteåterbäringspengar till. Kan man, är det bra att försöka spara ihop en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt, som kan täcka nödvändiga levnadskostnader under tre månader. Arturo rekommenderar att man placerar denna på ett sparkonto eller i fonder med mycket låg risk så att kapitalet inte riskerar att försvinna.*

Betala av dyra lån

Om du redan har en sparbuffert men kämpar med dyra konsumtionslån kan du istället prioritera att använda skatteåterbäringen till att betala av på dem, för att minska dina utgifter. Räntan på konsumtionslån kan variera väldigt mycket och många hushåll har lån som är mycket dyrare än vad de skulle kunna vara hos andra kreditgivare. Kontakta företaget där du har dina lån och hör om du kan sänka dina kreditkostnader genom att amortera alternativt se över möjligheten att flytta lånet till en mer prisvärd kreditgivare.

Första steg mot nytt sparmål

För dig som redan har en sparbuffert och inga konsumtionslån kan skatteåterbäringen bli en bra start mot ditt nya sparmål. Börja med att lägga skatteåterbäringen i en fond med en risk som motsvarar din riskvilja. Passa gärna på att samtidigt starta ett regelbundet sparande. När du sparar regelbundet slipper du oroa dig allt för mycket över svängningar på börsen. Det kan också göra att du snabbare når ditt sparmål. Vilken typ av aktie- och/eller räntefond du ska spara i beror bland annat på hur länge du planerar att spara och vilken risk du är villig att ta. Ju längre sparhorisont, desto högre andel aktiefonder kan du kosta på dig att ha. Detta för att sannolikheten för att sparandet minskar i värde minskar med tiden och möjligheten att få en god avkastning ökar med tiden om du väljer aktiefonder.*

Stanna upp och fundera på hur du använder pengarna bäst

Kanske vill du hellre använda din skatteåterbäring till att dryga ut din framtida pension eller konsumera pengarna redan nu. Att fundera en stund på frågan kan dock vara klokt.