- Som bank tycker vi att det är viktigt att samhället utvecklas på ett hållbart sätt. Därför vill vi göra det möjligt att också låna till hållbara satsningar. Ett hållbart låneutbud är en av flera insatser vi gör just nu för att bidra till en snabbare omställning med klimatet i fokus. Kan vi hjälpa våra kunder att göra hållbara val så bidrar vi både till kund- och samhällsnytta, säger Jennie Svahn, privatmarknadschef på Varbergs Sparbank.

Lansering av fyra hållbara låneprodukter

Under våren lanserade Varbergs Sparbank fyra nya låneprodukter. Det Gröna bolånet för mer energieffektiva bostäder, Sollån för dig som vill investera i solceller, Energilånet för dig som vill investera i effektiva energilösningar i din bostad och Grönt billån för dig som köper en bil med ett mer begränsat utsläpp. 

- Genom att erbjuda dessa låneprodukter till konkurrenskraftiga priser vill vi underlätta för våra kunder att göra medvetna och hållbara val. Ett exempel på detta är Sollånet där du kan låna upp till 350 000 kr för att investera i solceller. Därigenom sänker du hushållets elkostnader samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. Som bank erbjuder vi en förmånlig ränta för att främja din satsning och hoppas därmed att fler kunder vågar satsa på hållbara alternativ. På så sätt bygger vi tillsammans ett mer hållbart samhälle, säger Jennie Svahn.

En del i en långsiktig satsning på ökad hållbarhet

Parallellt med produktutbudet görs fler satsningar med ambitionen att öka takten i Varbergs Sparbanks hållbarhetsarbete och tillsammans med våra kunder bidra till ett mer hållbart samhälle. Sedan ett år tillbaka arbetar Maria Sjöstrand som hållbarhetsansvarig på Varbergs Sparbank.

- Jag är mycket glad och stolt för att Varbergs Sparbank är en bank som vill göra skillnad och som inte bara tar ett stort samhällsansvar idag, utan också vill bidra till en mer hållbar framtid.

- Som bank har vi en viktig roll att påverka och driva på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi vill möjliggöra och inspirera till hållbara val, både hos våra kunder, leverantörer och våra egna medarbetare. Genom att lansera hållbara låneprodukter för privatpersoner hoppas vi kunna bidra till de förändringar som är nödvändiga i samhället för att vi ska nå Parisavtalets mål. Vår målsättning är att introducera hållbara låneprodukter även för företag under 2021.  

- Vi arbetar också för att minimera klimatpåverkan från vår egen verksamhet genom att använda fossilfri el från andelar i vindkraftsföreningar, minska affärsresor och pappersförbrukning, samt förbättra vår avfallshantering. Vi möjliggör för vår personal att låna bankens elcyklar för lokala transporter i Varberg och vi erbjuder medarbetare, besökare och allmänheten att kunna ladda eldrivna fordon i laddstationer i anslutning till vårt kontor vid Torget. Vi verkar också för att i allt högre grad digitalisera våra arbetsmetoder, som till exempel att använda digitala möteslösningar. För att nå Parisavtalets mål krävs samarbete och partnerskap och vi inleder gärna dialog med kunder och lokala organisationer och företag för att tillsammans utforska nya vägar framåt. Vår ambition är också att vara en drivande kraft och bidra till att utveckla Sparbankernas arbete inom hållbarhet.