Den genomsnittliga totala pensionen för män boende i Sverige är 24 200 kronor per månad före skatt. För kvinnor är den 17 000 kronor per månad. Kvinnor har alltså i genomsnitt 30 procent lägre pension än vad männen har.

Skillnaderna beror framför allt på att kvinnor generellt har lägre lön än män och eftersom pension baseras på den lön man haft under sitt arbetsliv. En annan faktor som påverkar pensionen är deltidsarbete och en stor andel kvinnor i Sverige jobbar, eller har arbetat deltid under många år. Längre perioder av deltidsarbete sänker pensionen rejält, eftersom den lägre inkomsten man får till följd av deltidsarbetet också innebär lägre avsättningar till såväl den allmänna pensionen som till tjänstepensionen.

För att försäkra sig om att den som jobbar deltid i relationen ändå får en hygglig pension, tipsar Lindalee om att sätta av öronmärkta pengar för ett kompensationsspar.

– Där fyller man ut glappet varje månad för en partners deltid, genom att sätta in en summa som motsvarar avsättningen till pensionen. Tjänar man mellan 35 000 och 40 000 kronor i månaden och jobbar deltid innebär det cirka 2 500 kronor i månaden, säger Lindalee.

Prata pension

Vi tvingas ta allt större ansvar för vår pension och för att få en bra överblick över ens situation behöver man prata pengar och pension med sin partner, även om det är jobbigt.

– Svårt eller inte, så måste man våga samtala med varandra för att kunna planera sin ekonomi och sitt sparande. Vill man underlätta för sig ska man prata om det här så länge man är ense – och i ett tidigt skede, säger hon.

Överföra premiepensionsrätter

Ett annat alternativ för par som vill bygga en mer jämlik ekonomi är att den som tjänar mest överför sina premiepensionsrätter till sin hemmavarande– eller deltidsjobbande partner för att utjämna pensionsskillnaden.

– Fördelen är att det inte påverkar den lönesumma man får ut. Man behöver alltså inte använda en del av inkomsterna, vilket ju kan vara tufft för många under småbarnsåren. Därför kan det vara en god idé när man ser till hela ekonomin, säger Lindalee.

Gör man som i exemplet ovan får partnern också behålla det överskrivna pensionskapitalet vid en eventuell skilsmässa oavsett äktenskapsförord.