- Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, som i sin tur beror på vilken inkomst du haft och hur många år du arbetat. Ju högre inkomst och ju fler år i arbete ger en högre pensionsavkastning. För varje år som du av olika anledningar inte arbetar eller arbetar deltid, påverkas din pension negativt, säger Peter Isberg.

Allmän pension

Den allmänna pensionen betalas ut av staten och den betalas ut så länge du lever. När du arbetar och har en inkomst sätts det av pengar till din allmänna pension via skatten, där avsättningens storlek beror på storleken på din lön. Den allmänna pensionen består av Inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen ansvarar staten för medan premiepensionen är en del som du antingen själv kan placera i fonder eller låta dem förvaltas i det statliga förvalsalternativet.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är den pension du får från din arbetsgivare och avsättningen görs i relation till din lön. Har du arbetat hos flera olika arbetsgivare som betalt ut tjänstepension så kommer dina utbetalningar komma från olika håll.

- Tjänstepension är dock inget lagkrav, och ungefär tio procent av alla löntagare i Sverige har inte någon tjänstepension. Därför är det viktigt att kolla upp vad som gäller på just din arbetsplats och vad du har rätt till säger Peter och tillägger:

- En stor del av din framtida pension består av just tjänstepension, så om din arbetsgivare inte gör avsättning för det, är det viktigt att du försöker förhandla dig till en högre lön så att du på så sätt kan spara själv. Vill arbetsgivaren inte det bör du överväga att byta jobb för så viktig är tjänstepensionen.

När det är dags att ta ut din tjänstepension får du välja hur du vill ha ut den. Du kan välja att ta ut den under en tidsbegränsad period, alternativt ett livslångt uttag.

Eget sparande

Den allmänna pensionen och tjänstepensionen räcker ganska långt – men kanske inte hela vägen för alla. De flesta som har arbetat heltid ett helt arbetsliv kan räkna med omkring 70 procent av sin slutlön i pension. Vill du ha högre pension är det en bra idé att ha ett privat pensionssparande.

- Vi rekommenderar alltid våra kunder att ha ett eget pensionssparande för på så sätt skapar du trygghet för dig själv nu och i framtiden. Och eftersom pensionssparandet är långsiktigt behöver man inte vara rädd att spara i fonder med lite högre risk för då är sannolikheten att pengarna ökar större. När du däremot närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att minska risken i dina placeringar, så att du inte riskerar en värdenedgång just innan pengarna ska tas ut, säger Peter.