Regeringen har beslutat att införa så kallade riktåldrar för pension. Det innebär höjd pensionsålder och görs för att säkra att de flesta ska få en pension på omkring 70 procent av den lön de har när de slutar jobba, så som var tanken när det nya pensionssystemet infördes på 1990-talet.

”För att man ska komma upp i dessa nivåerna behöver de flesta förbereda sig på att jobba längre än till 65 år, säger Peter Isberg, pensionsspecialist på Varbergs Sparbank. Om pensionsåldern skulle stå kvar oförändrad skulle effekten bli att pensionsnivåerna istället skulle sjunka successivt eftersom vi lever längre och längre och pensionen då ska räcka under fler år, säger Peter. Är du 30 år idag skulle din pension hamna på ca 50 procent. Det är därför som riktåldrarna höjs.”

Yngre planerar att jobba längre

Det nya systemet med riktåldrar innebär att pensionsåldern höjs utifrån medellivslängd per årskull. År 2026, när systemet införs, kommer pensionsåldern troligen vara 67 år, medan de som är 30 år idag kommer att gå i pension när de är omkring 70 år. Och allt fler unga verkar nu ställa in sig på ett längre arbetsliv. Majoriteten anser fortfarande att 65 år eller yngre är en rimlig pensionsålder, men många är samtidigt beredda på att jobba längre än så. 61 procent av 18-34-åringarna planerar att gå i pension efter 65 år, jämfört med 37 procent av 50-65-åringarna.

Många uppger att de behöver högre pension än de kommer få

-”Många upplever att 70% av slutlönen känns lite och många upplever att de behöver mer, säger Peter. Då är det viktigt att tidigt komma igång med ett eget sparande och inför pensionen se över sina utgifter. Börjar man spara tidigt får man över tid en god effekt av ränta-på-ränta-effekten, så ju tidigare du kommer igång med pensionssparandet, desto bättre. Men det är också viktigt att ha med sig att det aldrig är för sent att komma igång. Det bästa sparandet är det som blir av, avslutar han. ”