Det är ett av budskapen i uppdateringen av Investeringsstrategin för juni. Under årets inledning har det funnits en tydlig optimism på aktiemarknaden. Men sedan mitten av april har marknaden till stor del konsoliderats. Trots bra bolagsrapporter under den senaste rapportperioden orkade inte aktiekurserna fortsätta uppåt.

– Marknaden har dämpats av en stigande inflation i kombination med spekulationer kring när den amerikanska centralbanken kommer signalera om en nedtrappning av stimulanserna, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Börserna har i stort sett varit oförändrade under maj. Däremot har de dagliga svängningarna blivit lite större.

– Vi är inne i en andhämtningspaus som kan fortsätta under hela sommaren, säger Johannes Bjerner. Det finns risk för att det blir en tillfällig sättning på marknaden. Därför kan det vara bra att inte ha full exponering mot aktier. Dessutom är sommarperioden normalt sett en svagare period för aktiemarknaden.

Fortsatt optimism på lång sikt

Även om den närmaste tiden blir stökig stöds aktiemarknaden av konjunkturåterhämtningen, den höga vinsttillväxten och de låga räntorna.

– I ett lite längre perspektiv är vi fortsatt optimistiska. Om vi blickar fram mot slutet av året tror vi fortfarande att aktiemarknaden kommer stå högre än den gör i dag.

Det innebär att Swedbank fortsätter ha en övervikt i aktier i Private Bankings modellportfölj. Krediter sänks till undervikt.

– Förklaringen är att kreditspreaden – alltså skillnaden i pris mellan företagsobligationer och statsobligationer – ligger på en historiskt låg nivå. Man blir alltså mycket dåligt kompenserad om man tar risken att låna ut pengar till företag.

– I och med att vi tog ner vikten i aktier förra månaden och nu sänker vikten i krediter får vi stoppa de pengarna i räntor som får en minskad undervikt i portföljen. Vi förväntar oss inte någon avkastning att tala om. Men vi måste ha pengarna parkerade någonstans under sommaren.

Swedbank behåller regionvikterna i modellportföljen. Sverige, USA och tillväxtmarknader är neutralviktade. Japan är underviktad. Europa har sedan förra månaden övervikt. 

– Om man tittar på makrostatistiken är det Europa som fortsätter överraska positivt. De europeiska ekonomierna öppnar upp i allt större utsträckning. Aktiemarknaden har en förhållandevis attraktiv värdering. Rapportsäsongen bekräftade att vinsttillväxten finns i Europa. Mycket tyder på att den kommer fortsätta 2022, säger Johannes Bjerner.