År 2020 hade män i genomsnitt drygt 23 600 kronor per månad i pension före skatt, medan kvinnor i genomsnitt hade 16 500 kronor före skatt.

- De här skillnaderna beror framför allt på att kvinnor generellt har lägre lön än män och eftersom pension baseras på den lön du haft under ditt arbetsliv så påverkar det din pension, säger Lindalee Andersson, och tillägger:

- En annan faktor som påverkar pensionen är deltidsarbete och en stor andel kvinnor i Sverige jobbar, eller har arbetat deltid under många år. Längre perioder av deltidsarbete sänker pensionen rejält, eftersom den lägre inkomsten man får till följd av deltidsarbetet också innebär lägre avsättningar till såväl den allmänna pensionen som till tjänstepensionen.

Även ett litet sparande kan göra stor skillnad

Med lägre inkomst blir det också svårare att spara själv till pensionen och de kvinnor som väl sparar till sin pension sparar mindre än män.

- Det är inte konstigt att kvinnor sparar lägre belopp till sin pension än vad män gör, många kvinnor tjänar ju mindre. Men kom ihåg att allt sparande är bättre än inget sparande och börjar man spara i tid kan även en liten summa växa sig stor tills det är dags att gå i pension. Och eftersom pensionssparandet är långsiktigt behöver man inte vara rädd att spara i fonder med lite högre risk för då är sannolikheten att pengarna ökar större, säger Lindalee.

Kompensera för olika inkomster i hushållet

Om man lever tillsammans med någon och tjänar olika mycket kan det också vara klokt att resonera tillsammans med sin partner om att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin.

- Personen som tjänar mindre i ett förhållande har kanske lagt ner mer tid på hushållet och underlättat för sin partner att göra karriär. Det tycker jag definitivt att man ska kompenseras för. Det kan man göra genom att starta ett sparande som enskild egendom i sin partners namn, alternativt överföra premiepensionsrätter om man är gifta, säger Lindalee.