1. "Det brinner i mitt hus"

Villahemförsäkringen täcker vanligtvis både skador på egendom och merkostnad om personen behöver annat boende under tiden bostaden repareras. Något som är bra att tänka på är att de flesta försäkringar har ett åldersavdrag - det vill säga att försäkringen ersätter kostnaden för att återställa till det skick som var när skadan skedde, det vill säga inte till nyskick. Olika försäkringsbolag har olika åldersavdrag. Läs om vår villahemförsäkring

2. "Min sjukskrivning drar ut på tiden och ersättningarna från Försäkringskassan lämnar stora glapp i inkomsten"

Ersättningen från Försäkringskassan kan ge dig 80% av din lön upp till XX prisbasbelopp. Efter ett år sänks ersättningen ytterligare. Med en sjukförsäkring täcker du upp en del av det glappet. Sjukförsäkringar finns i olika tidsintervall, både kort och lång, och täcker olika perioder av en sjukskrivning. Läs mer om våra sjukförsäkringar

3. "Jag har krockat min bil i ett träd"

Vid trafikolyckor finns det flera försäkringar som är bra att ha. En bilförsäkring som ersätter din bil, eller den bil du har orsakat skada vid en krock. En olycksfallsförsäkring (eller en barnförsäkring om det är ett barn i bilen) kan ge ersättning för bland annat utebliven inkomst i samband med sjukhusvistelse, för rehabilitering eller för vanprydande ärr. Läs mer om vår fordonsförsäkring / Läs mer om vår olycksfallsförsäkring / Läs mer om vår barnförsäkring.

4. "Min sambo har gått bort och jag är ensam kvar i bostaden"

Även det värsta kan hända. I fall där en av två bostadsägare går bort kan en livförsäkring vara ekonomiskt avgörande för att den kvarlevande ägaren har råd att bo kvar i fastigheten. Genom att teckna livförsäkringar ger du den efterlevande möjlighet att själv välja om hen vill bo kvar eller sälja. Läs mer om vår livförsäkring.