Det framgår av Swedbanks Investeringsstrategi för december.

– Flera faktorer kan stöka till utvecklingen på aktiemarknaden när vi blickar in i nästa år. Därför har vi valt att kalla strategin "Asfalterad väg slutar". Investerarna får köra långsammare och vägen blir guppigare, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Bristen på tillgången på komponenter och halvledare på världsmarknaden är fortfarande stor.

– Vi bedömer att komponentbristen och leveransproblematiken tillhör de tydligaste riskerna för vårt positiva scenario, säger Johannes Bjerner. Men vi ska inte glömma att de trots allt till stor del beror på att efterfrågan på marknaden är mycket stark.

Flera orosmoln kan skönjas

En annan faktor är inflationen som ser ut att bita sig fast mer än vad centralbankerna har annonserat. Det innebär att en amerikansk räntehöjning till sommaren är trolig.

Den nya covid-mutationen omikron är också ett av orosmolnen.

– Trots de här faktorerna är vi försiktigt optimistiska inför börsutvecklingen. Vi tror att aktiemarknaden kommer stå högre i slutet av 2022 än i början av året.

Swedbank behåller övervikten i aktier i Private Bankings modellportfölj. Regionerna Sverige och USA höjs till övervikt på bekostnad av Europa som sänks till undervikt. Japan och tillväxtmarknader behåller neutral vikt.

Fördelarna i Europa med att ligga senare i återhämtningsfasen när vaccineringen kom i gång har mattats av, vilket bland annat återspeglas i en stagnerande tillväxt. Den nya smittspridningen förbättrar inte bilden.

– Europa har en värderingsfördel jämfört med USA och Sverige. Men vi tror att marknaden kommer fokusera mer på kvalitet än på en låg värdering.

Den amerikanska ekonomin utvecklas väl och amerikanska bolag upprätthåller vinst, lönsamhet och kvalitet. Mycket talar för att de klassiska stora bolagen kan fortsätta vara vinnare.

Fördel för svensk export

Swedbank bedömer att investerare i den rådande osäkra omvärldssituationen också kommer söka sig till den stabilitet och kvalitet som finns på den svenska marknaden.

– En annan gynnsam faktor för den svenska aktiemarknaden är att kronan har försvagats, vilket ger svenska exportföretag konkurrensfördelar.

Krediter höjs till neutral vikt i modellportföljen, medan undervikten i räntor utvidgas. Tidigare har kreditspreadarna varit mycket låga, det vill säga den kompensation man får genom att låna ut till företag i stället för till staten.

– Nu har kreditspreadarna ökat. Med tanke på att det inte är värt att gasa på aktiemarknaden, och att räntor inte är så attraktiva, kan det vara rimligt att lägga lite pengar på kreditmarknaden, säger Johannes Bjerner.