Det är ett av budskapen i Swedbanks Investeringsstrategi för mars.

– Vi är i stort sett fortsatt optimistiska. Det ser ut som om det inte blir någon riktig lågkonjunktur. Vi kan förvänta oss vinsttillväxt i år och nästa år, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Inflationsnedgången har varit ganska trög på sistone, vilket har lett till att centralbankernas räntesänkningar förväntas senareläggas. Räntemarknaden har påverkats av detta, men inte aktiemarknaden. Börserna stöds av den förhållandevis goda konjunkturutvecklingen. Året har inletts med flera nya börsrekord runt om i världen.

Räntesänkning i juni

– Den europeiska centralbanken ECB kanske ser fler orosmoment än Riksbanken, säger Johannes Bjerner. Det är möjligt att Riksbanken sänker räntan före både Federal Reserve och ECB. Enligt vår prognos kommer detta ske i juni.

På flera marknader är det ett mindre antal aktier som ligger bakom den starka börsutvecklingen. I USA talar man om "de magnifika sju", det vill säga techjättarna Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla. I Europa står elva bolag för en mycket stor del av uppgångarna.

– Vi tror att uppgången på aktiemarknaden kommer breddas till fler sektorer. Många av bolagen som har gått bra är dyra. Lite längre ner på listan är bolagens värderingar inte lika ansträngda. Därför finns det kvar lite krut på börserna när vi blickar framåt.

Den rådande uppgången har också drivits av fenomenet FOMO, "Fear Of Missing Out", vilket innebär att investerare går in på marknaden för att de är rädda för att missa en uppgång.

Ett köptillfälle

– Mars brukar historiskt sett vara en ganska dålig börsmånad. Mot bakgrund av vissa geopolitiska oroshärdar kan börserna bli lite stökiga. Men om inget ändrar på kartan för mycket ser vi detta mer som ett köptillfälle än något som man ska bli nervös för.

Swedbank behåller den måttliga övervikten i aktier i Private Bankings modellportfölj. Den finansieras av en undervikt i krediter. Räntor förblir neutralviktade.

– Men vi flyttar om vikten inom räntor. Vi tycker bättre om de korta och förhållandevis riskfria räntorna än de långa räntorna.

I den regionala allokeringen bibehålls övervikten i USA och Sverige, neutralvikten i Europa och undervikten i Tillväxtmarknader, medan Japan höjs till neutralvikt.

– Utvecklingen på den japanska aktiemarknaden har varit bra i år och under andra halvåret 2023. Vi bedömer att bolagen kan bibehålla en hyfsad vinstutveckling även framöver. Bland annat bidrar den relativt höga värderingen till att vi inte vill rekommendera mer än neutralvikt, säger Johannes Bjerner.