Under sommaren har utvecklingen på aktiemarknaden varit relativt god trots all oro i omvärlden. Ett globalt världsindex har gått upp ungefär 6 procent, vilket tyder på en viss underliggande optimism. Men det finns regionala skillnader. Det skriver Swedbank i Investeringsstrategin för september.

– Den stora bilden av utvecklingen på marknaden är att den har blivit påtagligt spretig. Vissa sektorer går mycket bra, andra går dåligt. Vissa regioner fortsätter överraska positivt, medan andra tycks ha tappat orken, till exempel den svenska aktiemarknaden. Vår tes är dock att den globala aktiemarknaden kommer stå högre vid årsskiftet än nu, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Swedbank behåller övervikten i aktier, undervikten i räntor och neutralvikten i krediter i Private Bankings modellportfölj. De viktigaste omvärldsfaktorerna är fortsatt inflation, centralbanker och konjunktur.

Faran är inte över

– Vi är i slutfasen av en period med hård inflationsbekämpning, men vi kan inte blåsa faran över, fortsätter Johannes Bjerner. Mycket tyder på att Federal Reserve är klar med sina räntehöjningar. ECB kommer nog göra en till höjning. De flesta bedömer att Riksbanken kommer göra minst två höjningar till innan man är klar.

Swedbank lyfter USA från neutralvikt till en övervikt och sänker Europa till en undervikt i modellportföljen. Sverige, Japan och Tillväxtmarknader behåller en neutral rekommendation.

I början av året gynnades europeiska aktier av en förbättrad konjunktur i kombination med Kinas återöppnande av samhället. Men under de senaste månaderna har den kinesiska återhämtningen inte verkat ge det förväntade stödet till den europeiska exportmarknaden. Den ekonomiska motorn Tyskland förväntas få den svagaste tillväxten av alla stora ekonomier.

Satsa på amerikanska aktier

USA tillhör de regioner som klarar sig bäst.

– Det kan löna sig att satsa på amerikanska aktier. Men man ska nog inte lägga alla sina pengar på de högt värderade stora tech-bolagen. Det finns andra bolag som börjar vakna till liv. För svenska investerare kan det dock kännas surt att en dollar kostar elva kronor.

Den svaga svenska kronan är ett problem för svenska investerare. Det har framförts viss kritik mot Riksbanken för att den inte har klarat av att försvara kronan bättre.

– Det finns andra frågetecken på den svenska marknaden som hänger ihop med problemen med koranbränningar och liknande aktioner. Den typen av nyhetsflöde från Sverige minskar lusten hos investerare på valutamarknaden att satsa på kronan, säger Johannes Bjerner.