Det skriver Swedbank i Investeringsstrategin för mars. Under förra året pressades aktiemarknaden ner av inflation och centralbanker. När den amerikanska centralbanken Fed lugnade ner höjningarna av styrräntan fick aktiemarknaden en ordentlig skjuts i början av året.

– Aktiemarknaden har fortfarande rosaskimrande glasögon på sig. Vi anser att optimismen är för stark. Sett till värderingen och avkastningspotentialen tycker vi att man inte ska ha någon brådska in på marknaden. Det kommer bättre tillfällen för det längre fram, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Swedbank behåller undervikten i aktier, övervikten i räntor och neutralvikten i krediter i Private Bankings modellportfölj.

Scenariot ligger kvar

Inflationen har överraskat på uppsidan. Samtidigt är konjunkturen starkare än väntat.

– Vårt underliggande scenario ligger kvar, fortsätter Johannes Bjerner. Vi tror fortfarande att det kommer en inbromsning i konjunkturen. Men det tar längre tid än vi har förväntat oss. Det kommer dyka upp en del frågetecken om vinsterna. I det här läget ska man inte ta för stora risker. Osäkerheten på marknaden är fortsatt stor.

Under februari har räntorna stigit förvånansvärt mycket, såväl i USA som i Sverige och Europa. Det beror till stor del på att inflationen inte har börjat falla tillbaka i den utsträckning som väntats. Centralbankerna kommer behöva fortsätta strama åt.

Ingen enkel resa

I början av året trodde Swedbank att oron för inflationen skulle minska och gradvis ersättas av en oro för vinsttillväxten och konjunkturen.

– I nuläget har detta visat sig vara fel. Att konjunkturen har fortsatt vara överraskande solid bidrar till den optimism på aktiemarknaden som präglat början av året. Men en högre inflation och stigande marknadsräntor ökar risken för problem längre fram.

– På marknaden har man varit rädd för en hårdlandning av ekonomin, säger Johannes Bjerner. Rädslan har sedan gått över till en förhoppning om en mjuklandning. Nu tror många att det inte blir någon landning alls. Vi har en annan uppfattning. Tillbakagången i inflationen blir ingen enkel och snabb resa.

I regionallokeringen fortsätter Swedbank ha övervikt för Europa i modellportföljen. Den europeiska aktiemarknaden stöds av den för tillfället oväntat starka konjunkturen samt en större andel banker och verkstadsbolag med låg värdering jämfört med USA. Marknaden stöds även av öppnandet av Kinas ekonomi.

USA behåller undervikten i modellportföljen och Sverige, Japan och Tillväxtmarknader behåller neutralvikt.