Det skriver Swedbank i Investeringsstrategin för december. Sedan mitten av oktober har börserna stigit, delvis på grund av inflationsutfallet i USA som var lägre än väntat. En annan förklaring på uppgången är de stora återköp av aktier som många amerikanska bolag måste göra före årsskiftet.

– Vi har sannolikt passerat toppen i inflationen och börjar närma oss slutet på centralbankernas räntehöjningar. De har mjuknat lite i sina tongångar, men kommer fortsätta höja räntan ytterligare under en period. Enligt vår uppfattning är aktiemarknaden lite för optimistisk med tanke på vart konjunkturen är på väg, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Risk för recession

Troligen kommer vi nästa år få se en mycket tydlig avmattning av konjunkturen, skriver Swedbank. Risken för en recession är stor. Bolagen kan inte förväntas få en ökad försäljning.

– Börsutvecklingen under det första halvåret 2023 blir sannolikt tuff, säger Johannes Bjerner. Därför anser vi för närvarande att andra tillgångsslag än aktier är attraktivare.

Swedbank sänker aktier till undervikt i Private Bankings modellportfölj. Räntor höjs från undervikt till neutralvikt. Krediter behåller övervikt i modellportföljen med fortsatt fokus på Investment Grade, bolag med höga kreditbetyg.

Riskerna återspeglas inte riktigt på aktiemarknaden i dag. Där finns det förväntningar på en mjuklandning med en snabbt fallande inflation och centralbanker som vänder om samt stigande försäljning och ökade vinster.

För optimistiska prognoser

– Marknaden ser ut att inte fullt ut ha tagit höjd för den nedgång av konjunkturen som med stor sannolikhet kommer ske i början av 2023. Vinsterna har börjat justeras ner, men vi anser att prognoserna fortfarande är för optimistiska. Aktiemarknaden måste acceptera att det ser ganska mörkt ut när man blickar framåt.

Swedbank behåller de neutrala vikterna i samtliga regioner i modellportföljen. På tillväxtmarknader finns det många utmaningar att hantera. Det gäller inte minst nedstängningarna i Kina. Den strikta politiken för att hindra smittspridning har fortsatt, vilket lett till stora protester. Signaler om planerade lättnader och förändringar av landets covid-19-strategi har bidragit till att lyfta humöret på aktiemarknaden.

– Men än så länge är det för riskabelt att satsa på kinesiska aktier. En tydlig förbättring av den kinesiska ekonomin kan knappast förväntas ske i närtid. Vi tycker det är bäst att vara avvaktande och kanske riskera att missa den första procenten av den kommande uppgången, säger Johannes Bjerner.