Många av de över 55 år vet inte hur mycket de kommer få i pension och över hälften oroar sig för att pensionen inte ska räcka. Sex av tio kvinnor över 55 år känner oro för sin pension jämfört med drygt fyra av tio män.

- Det är klart bekymmersamt att så många känner oro för att pensionen ine ska räcka. Att fler kvinnor än män är oroliga är inte förvånande eftersom de generellt har lägre pension. Mitt bästa råd om man känner oro är att ta sig tid att förbereda sin privatekonomi redan nu inför att man går i pension. Oavsett var man befinner sig i livet finns det sätt att påverka pensionen. Ju tidigare man börjar planera, desto bättre förutsättningar kommer man ha att i framtiden leva det liv man vill som pensionär, säger Peter Isberg, pensionsrådgivare Varbergs Sparbank. 

Extra amorteringar på bolånet kan förbättra ekonomin med tusenlappar vid pension

Pensionen baseras på den lön man haft under yrkeslivet. En hög lön ger högre pension och jobbar man längre blir pensionen högre. Men det finns även andra sätt att få en bättre privatekonomi som pensionär. Genom att se över sina utgifter, öka sparandet i tid eller amortera extra på eventuella lån kan privatekonomin förbättras med tusenlappar lagom till pension.

- Både högre inkomst och att minska sina utgifter kan vara två sätt att förbättra sin privatekonomi. Att succesivt öka sitt sparande och amortera på eventuella lån kan förbättra ekonomin som pensionär med flera tusenlappar varje månad. Lever man tillsammans med någon tycker jag man ska tänka på att göra insatser som förbättrar bådas ekonomi som pensionär, ett exempel kan vara att amortera extra på gemensamma lån, säger Peter Isberg.

Många önskar att de hade gjort andra val om sin pension

Drygt 30 procent ångrar att de inte börjat spara tidigare till sin pension och/eller att de inte sparat mer. 25 procent av kvinnorna önskar att de hade valt ett annat yrke med högre lön och därmed högre pension, bland männen är andelen 16 procent som önskar det samma. Många önskar också att de hade satt sig in mer i hur pensionen fungerar och att man varit mer aktiv i placeringen av de delar man kan placera själv.

- Utmaningen för de flesta av oss är att ta sig tid och sätta sig in i hur pensionen fungerar och vilka faktorer som påverkar pensionen positivt. Oavsett vilken yrkesbana man valt i livet så finns det flera sätt att påverka sin ekonomiska situation som pensionär. Här kan vi rådgivare hjälpa kunder med att skapa en överblick över hur ens prognos ser ut och om man inte är nöjd med den, ge smarta tips på hur man kan nå sina önskade mål, säger Peter Isberg.

Drygt 40 procent uppger att det finns saker som de hade tänkt göra som pensionär som de inte kommer ha råd med. På samma sätt som fler kvinnor önskar de valt ett annat yrke uppger också fler kvinnor (45 procent) än män (37 procent) att det finns saker som de inte kommer ha råd att göra som pensionär.

- Min rekommendation är att om man lever tillsammans med någon att prata om pensionen genom livet och inom hushållet. Skiljer det mycket i inkomst eller har varit föräldralediga olika mycket så kan man till exempel kompensera varandra genom ett sparande. Det viktiga är att man skapar jämställda förutsättningar för att kunna göra de saker man vill göra den dag man går i pension, säger Peter Isberg.