Ekonomin fortsätter att återhämta sig i takt med att vaccineringen fortskrider. Bolagens rapporter har fortsatt vara bättre än förväntningarna. Det skriver Swedbank i Investeringsstrategin för mars.

– Långräntorna har börjat klättra upp till följd av inflationsförväntningarna. Än så länge är de inte tillräckligt höga för att ta bort aktiemarknadens attraktivitet. Men de har fått vissa sektorer på aktiemarknaden att bli attraktivare, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Det var framför allt i USA som långräntorna steg ganska kraftigt i februari. Men de stigande långräntorna har även fått fäste i Europa och Sverige. Det har försvagat argumentet att det inte finns några alternativ till aktier. Men hittills har det inte påverkat Swedbanks övergripande allokering av tillgångsslag. Swedbank behåller den tydliga övervikten i aktier på bekostnad av räntor i Private Bankings modellportfölj. Krediter behåller neutralvikten.

– Den enda lilla ändringen i portföljen är att vi minskar vikten i Investment Grade och ökar den i High Yield, säger Johannes Bjerner. Anledningen är att kreditspreadarna har pressats till rekordlåga nivåer på grund av stigande räntor och fortsatt riskaptit.

Intresset riktas nu mot mer värdeorienterade bolag

Samtidigt som långräntorna stiger har det uppstått en trend som tyder på att investerarnas intresse skiftar från de mest räntekänsliga tillväxtbolagen till mer värdeorienterade bolag såsom cykliska aktier och banker.

– Teknikjättarna på den amerikanska Nasdaqbörsen, till exempel Tesla, Apple och Alphabet, som drev börsen förra året har gått ner 0,1 procent i år, medan till exempel Stockholmsbörsen har gått upp över 12 procent.

Stockholmsbörsen är en av de marknader som har utvecklats bäst under årets inledning.

– Sverige har många cykliska bolag och välskötta banker. De gynnas bland annat av uppgången i långräntorna. Den ekonomiska återhämtningen i kombination med ljusa vinstutsikter och en fortsatt utrullning av vaccin och stimulanser talar för att den här trenden kommer hålla i sig.

Det finns dock fortfarande risker och osäkerhet som omgärdar ekonomin, understryker Swedbank i Investeringsstrategin.

– Vi ser också en del osunda tecken på aktiemarknaden som har inneburit orimliga kursrörelser i vissa bolag. Vi vill flagga för att marknaden kan bli mycket volatil och riskfylld om det kommer negativa nyheter, säger Johannes Bjerner.

På regionnivå behåller Europa och USA neutral vikt, Japan undervikt, och Sverige och tillväxtmarknader övervikt i modellportföljen.