Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

"Vi ser solceller som ett spännande miljöalternativ till börsen."

2020 installerade Peter och Pernilla Bengtsson solcellspaneler på 70-talshuset i Derome. En investering med både miljön och ekonomin i fokus. 

Hej Peter! Vilka var era främsta drivkrafter till att investera i solel?

- Det fanns flera skäl! Jag jobbar som elkonstruktör och har också privat ett stort teknikintresse. Solceller är relativt nytt på marknaden och jag tyckte det vore spännande att sätta upp egna. Vi är i en tid i livet där vi har utrymme för att investera, och att vi såg att det fanns ekonomiska fördelar med en sådan här satsning långsiktigt lockade oss med. För mig är det både en ekonomisk och miljömässig investering. Hela samhället står inför en omställning där vi måste våga gå på fler alternativ än de traditionella. Solceller räddar förmodligen inte allt med klimatet, men för oss som familj blir det ett konkret sätt där vi ser att vi minskar koldioxidutsläppet genom att tillverka och använda solel i vår vardag.

Hur såg er process ut från första tanke till handling?

- Vi har ett hus från 1971 och hade behov av att byta tak samtidigt som vi började snegla på solcellslösningar. Tillslut valde vi att samköra dessa processer och genomförde både takbyte och installation av cellerna samtidigt. Vi la mycket tid inledningsvis på research och på att hitta en trygg leverantör som vi kände förtroende för. När vi väl valt leverantör så fick vi god hjälp med planeringsfasen därigenom. De ritade upp förslag på hur celler och slingor skulle ligga på taket och hade bra input på placering utifrån vår livssituation. Rent finansieringsmässigt så hade vi dialog redan i ett tidigt skede med Varbergs Sparbank där vi är kunder. Vi gick igenom offerten på installationen och den prisuppgift vi fått på takbytet och valde sedan att låna till halva investeringen och använde sparade medel till resterande del. 

Vad ska man tänka på när det kommer till placering av solceller?

- Ett tips är att fundera kring hur man vill ha sin fördelning och var du får ut mest energi. Jag valde att placera solcellerna rakt väster. Det gör att vi får mycket egenproducerad el på eftermiddagen. Att fundera lite på sitt livsmönster och behov innan man bestämmer placering på solcellerna är ett tips jag vill skicka med. Kanske har man en elbil som behöver laddas en speciell tid eller tidspass när hushållet använder mer el än andra tider. Då får du med dig det i din installation och kan också nyttja elen du producerar på bästa sätt. 

Hur räknar man hem en sådan här investering rent ekonomiskt?

- Egenförbrukningen, alltså det du tillverkar och använder själv, är det du tjänar mest på. Där är det viktigt att tänka in solcellernas placering så att det gynnar ditt vardagliga liv och de tider då du använder mest el. Efter installationen handlar det om smarta val i det dagliga livet – att du kör din tvättmaskin på tider där du producerar egen el. Vi har inte budgeterat på att få tillbaka pengarna på ett visst antal år, utan vi ser det som att det redan idag ökar värdet på huset. Oavsett vilket år vi sedan investeringsmässigt når ”break even” så går vi i ren vinst efter det! Vi säljer också vidare överskottet av den ström vi producerar till den elleverantör som vi köper el av. Där är det rörliga elpriset som styr hur lönsamt det är att sälja el och hur snabbt du räknar hem din kalkyl.

Vilka positiva fördelar har detta gett er vid sidan av det ekonomiska?

- Jag skulle säga att det gett oss en ökad medvetenhet för vår egen elkonsumtion och produktion. Valet att installera solceller har också gjort att vi automatiskt kommit närmre andra miljövänliga alternativ. Till exempel tror jag att när vi byter bil nästa gång kommer vi satsa på en elbil, som vi själva kan försörja med el. Då minskar samtidigt våra kostnader för drivmedel. 

Har resultatet blivit som du förväntat dig?

- Helt klart! Jag är väldigt nöjd så här i efterhand med utseendet. Det var en sådan fundering vi hade inför om det skulle störa hemmiljön estetiskt. Sedan uppskattar jag också att det är underhållsfritt med solceller då det inte finns några rörliga delar som slits. Så från den dag vi installerade cellerna har det inte krävt några större insatser från oss.

Maria Bengtsson, privatrådgivare Varbergs Sparbank

Vi hjälper dig med ditt Sollån!

Om du behöver låna till dina solceller är du välkommen att kontakta oss! Vi går igenom din offert från leverantören och hittar en gemensam väg framåt för en trygg investering. Boka tid hos din rådgivare eller via Telefonbanken 0340-66 60 00

Peters tips till dig som vill installera solceller

 • Satsa på kvalitét och en trygg leverantör
  Solceller är nytt på marknaden och många vill in i branschen. Lägg tid på att hitta en en leverantör som känns trygg och seriös.

 • Kompromissa inte med kvalitén
  Välj en enkel anläggning anpassad efter dina förutsättningar på huset och tomten. Har du till exempel skorsten eller annat som skuggar finns det paneler optimerade för det.

 • Var noggrann med garantier
  Var noggrann med garantier och vad som ingår vid ditt köp när du skriver avtal.

 • Se över takets skick innan du installerar
  Efter installationen kan det vara betydligt svårare att göra förbättringar av taket. Se till att du gör dina investeringar i rätt ordning!

 • Läget på solcellerna är viktigt
  Tänk igenom vilken riktning du har på ditt hus och vilken placering som gynnar dig och ditt livsmönster bäst.

 • Gör din research
  Du behöver inte vara en teknikguru för att installera solel. Det finns mängder med artiklar att läsa på nätet. Källsortera bland artiklar och samla på dig frågor att ställa till din leverantör. Det har du stor nytta av i efterhand!

 • Se solelen som ett komplement till din övriga el
  Du kommer aldrig enbart kunna leva på solel helt och hållet, utan det blir ett bra komplement till din övriga elkonsumtion. Min första månad maj 2020 tillverkade jag 2200 kilowattimmar. I år i maj 1800 kilowattimmar.