Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Spar- och placeringstjänster

Här hittar du räntor, priser och villkor som gäller för bankkonton, fonder, aktierelaterade tjänster, SPAX och ränteplaceringar.

Prislista gäller från och med den 28 september 2022. Lokala avvikelser kan förekomma.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Samverkande Sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.

Vill du veta mer om de Spar- och placeringstjänster som Varbergs Sparbank erbjuder.

Spar- och placeringstjänster

Handel med finansiella instrument

Förstå hur kostnader påverkar din investering.

Bankkonton

Konto

Pris och villkor

Varbergskonto

Ränta för närvarande: 2,75 %. 
- Kontot kan öppnas av alla. 
- Inget minimi- eller maximibelopp. 
- Högst ett konto per kund. 
- Högst tolv fria uttag per kalenderår.

Klirrekonto / Ungdomskonto (för barn och ungdomar 0-20 år)

Ränta för närvarande: 2,75% 
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
- Fria uttag
- Övertrasseringsavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr. 

e-sparkonto

Ränta för närvarande: 1,90%

- Fria uttag genom överföring mellan konto

Fasträntekonto

Fasträntekonto - aktuella räntor

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor. 
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

 

 

Privatkonto

Ränta för närvarande: 0,25%

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Sparkonton för skogsägare

Ränta för närvarande: 3,25%

Skogsskadekonto

Ränta för närvarande: 3,25%

Skogslikvidkonto

Ränta för närvarande: 3,25%

Investeringssparkonto (ISK)

Ränta på kontanta medel: 1,90%

Avgift ISK: 0 kr

Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Placeringskonto

Ränta för närvarande: 

2,00% (saldo 0 kr - 500.000 kr) 

3,20% (saldo över 500.000 kr)
- Fria uttag

IP-konto

Ränta för närvarande: 1,90%

Fonder

Avgifter och mer information

Fondlistan

Värdepapperstjänst Bas

Värdepapperstjänst Bas (ny)

Ingen årsavgift.
Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Bas 
Innehåll
- Nyheter, analyser och artiklar
- Orderläggning, inklusive Trigger/Stop loss
- Aktiekurser i realtid för Nordiska listan, First North, NGM och Spotlight (före detta Aktietorget)
- Självuppdaterande realtidskurser, med eller utan orderdjup, som extratjänst
- Bevakningar (kurs, avslut, analys) via notis eller e-post

Värdepapperstjänst Bas, utgått

Ingen årsavgift.
Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Bas, utgått
Innehåll
- Nyheter, analyser och artiklar
- Orderläggning, inklusive Trigger/Stop loss
- Aktiekurser i realtid för Nordiska listan, First North, NGM och Spotlight (före detta Aktietorget)
- Självuppdaterande realtidskurser, med eller utan orderdjup, som extratjänst
- Bevakningar (kurs, avslut, analys) via notis eller e-post

Värdepapperstjänst Bas ISK

Ingen årsavgift.
Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Bas ISK
Innehåll
- Nyheter, analyser och artiklar.
- Aktiekurser i realtid för Nordiska listan, First North, NGM och Aktietorget.
- Självuppdaterande realtidskurser med eller utan orderdjup finns som extratjänst.
- Bevakningar via notis eller e-post.

Individuellt Pensionssparande

Individuellt pensionssparande (IPS)

Avgiften är 2 procent av värdet på sparkapitalet, dock lägst 20 kr och högst 125 kronor per år. Därtill tillkommer följande, beroende på hur sparandet placeras:

- Fondförvaltningsavgift för valda fonder.

- Courtage för handel med aktier och andra värdepapper baseras på affärens storlek och totala sparandet i banken.

Prislista värdepappershandel

Flyttavgiften till annan bank är 500 kronor. Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Ränta på kontanta medel: 1,55%