Hållbarhetsområdet i rådgivningen – så fungerar det

När du ska påbörja ett sparande så är hållbarhet en av många aspekter att ta hänsyn till. Vi guidar dig kring vad som menas med hållbarhet inom sparaområdet, beskriver hur en finansiell produkt - till exempel en fond - kan vara hållbar och vilka val du kan göra.

För att kunna hjälpa dig att få ett hållbart sparande ställer vi några frågor till dig kring hållbarhet. Dessa gäller bland annat vad du har för önskemål och krav på hållbarhet i produkterna - dina hållbarhetspreferenser. I framtiden kommer du även få möjlighet att bestämma hur stor del av investeringen som ska vara hållbar, enligt till exempel taxonomin.

Efter att vi har dokumenterat dina hållbarhetspreferenser så får du information om vilka av våra produkter som kan passa dig utifrån dina hållbarhetskrav med mera. Om du är intresserad av att spara i hållbara fonder så har vi flera sådana.

För tillfället kan vi matcha vissa av dina önskemål gällande hållbarhetspreferenser, men 2023 är året som vi växlar upp och kommer kunna möta ännu fler. En anledning till det är att kravet om att rapportera hur stor del av fonden som investerar hållbart enligt SFDR trädde i kraft i januari i början av året. Även när det kommer till EU:s taxonomi är det först från januari 2023 som större bolag börjar rapportera, vilket gör att det saknas underlag för fondbolag att ta fram hållbara fonder. Allt är inte på plats ännu, men som ni hör så händer det mycket inom området.

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Robert Grantham
Förmögenhetsrådgivare
Private Banking