Vi följer årligen upp vår klimatpåverkan och sedan 2020 publiceras den i ett klimatbokslut. Syftet med klimatbokslutet är att kartlägga och förstå omfattningen av direkta och indirekta växthusgasut­släpp från vår verksamhet. Vi använder resultatet som underlag för att sätta mål för utsläppsreduceringar och aktivt verka för en minskande utsläppstrend.

Årets klimatbokslut, som vi gör tillsammans med EMC och 30 andra lokala företag, är en viktig milstolpe i vårt fortsatta engagemang för att minska vår klimatpåverkan och främja hållbara lösningar. Under processen har vi ett värdefullt samarbete och utbyte med de andra företagen vilket ger oss en större förståelse för varandras utmaningar. Genom att öppet dela vår klimatpåverkan och våra framsteg, hoppas vi att inspirera andra att också agera för en mer hållbar framtid.

Årets klimatbokslut kommer att användas som underlag för fortsatta initiativ för att minska vår klimatpåverkan under kommande år.