Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Arkiv Halland

I en av alla fantastiska byggnader i Varbergs Fästning ligger Arkiv Halland. Föreningen som bevarar vår historia för framtida generationers skull. Med bidrag från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen har det gett föreningen möjlighet att göra arkivet mer tillgängligt för allmänheten.

Hej Anna-Lena! Berätta lite om Arkiv Halland!

- Vi är en del av en stor organisation i Sverige som finns i varje län och kallas för länsarkiv. Vårt namn är därför Arkiv Halland och vi är en förening som tar hand om föreningars, företags och privatpersoners arkiv. I våra arkiv har vi handlingar ifrån tidigt 1800-tal, och vi bevarar allt möjligt. Allt ifrån protokoll, foton, avtal, ritningar, fanor, programblad, till träningsoveraller och idrottspriser.

Vad är det ni har sökt bidrag för från Sparbanksstiftelsen?

- Vi vill göra Arkiv Halland mer tillgängligt för allmänheten och det är därför som vi har sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen. Vi vill helt enkelt bli bättre och mer publika här i Varberg, och för att kunna bli det behöver vi köpa in utrustning och renovera vår nuvarande lokal. För bidraget har vi installerat en trapphiss, vi har köpt in en ljudanläggning där vi vill visa filmer och bilder, samt köpt in en ljudslinga. Vi ska även göra vår reception mer tillgänglig för besökare genom att sätta en dator där så man enkelt kan söka direkt på det man önskar läsa om.

Vad betyder bidraget för er?

- Det betyder jättemycket! Vår organisation går hela tiden plus minus noll, så vi hade inte haft möjlighet att finansiera detta själva. Vi är glada över att Varbergs Sparbank är med och tillgängliggör den gemensamma historien för allmänheten. Det är verkligen viktigt att arkivet finns tillgängligt för alla. Vi vet också att det är många som vill vara här och ta del av historien, men vi hoppas att vi kan få ännu mer människor att hitta hit nu när vi gör den här satsningen på att bli mer tillgängliga.

Får vem som helst komma hit? Hur ser målgruppen ut på personer som besöker er?

- Ja, hit är alla välkomna som är intresserade av att lära sig mer om vår historia! De flesta som kommer hit är forskare, studenter, skolelever, släktforskare eller föreningsmedlemmar som till exempel ska ha en 50-årsfest och vill berätta historik om företaget eller föreningen på festen.

I Början av 1900-talet så hade Vita Bandet en kvinnoförening inom nykterhetsförbundet, och de byggde barnhem och tog mot mödrar som födde barn som sedan adopterades bort. Många av de barn som adopterades bort där har kommit hit för att söka efter sitt förflutna. Det var flera av de sökande som hittade släktingar och föräldrar, och det fanns också ett väldigt fint bildmaterial därifrån. Många av barnen hade aldrig sett sig själva på bild från när det föddes så det blev väldigt känslosamt att nu få göra det. Detta påvisar vikten av att bevara material och göra det tillgängligt för allmänheten!

Vad betyder det för Varbergs stad att ett arkiv finns?

- Jag skulle säga att dessa handlingar som finns här ihop med museets arkivhandlingar är en jätteresurs för Varberg. I de handlingarna tillsammans finns en samlad historia. I museet hittar du material om olika seder och traditioner, och hos oss föreningslivet. Jag skulle säga att utan föreningslivet så händer väldigt lite. Det är de som är motorn i en stad. Det är även viktigt att arkivera så mycket material som möjligt för om 50 år kommer folk sitta och vara jätteintresserade av vad vi gjorde idag. Det är viktigt att bevara nutida historia för att framtida generationer ska förstå den tid vi lever i.

Vad tycker du är det mest spännande som ni bevarar här?

- Oj, svår fråga! Men för mig just nu så skulle jag säga att det mest spännande är det lilla arkivet som finns sparat här om den kvinnliga rösträttsföreningen i början på 1900-talet. Det finns överlag inte mycket material sparat från rösträttsföreningarna. Av någon anledning har det sparats protokoll och verksamhetsberättelser med mera från Varberg. Det tycker jag är fantastiskt roligt! Det har också varit ovärderligt att ha det materialet när det var 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången, och vi anordnade ett jubileum. Det materialet som finns sparat sen dess har gjort att vi har kunnat sätta Varberg på kartan och vi har till och med skrivit en bok om ämnet. Det hade inte gått utan protokollsböckerna härifrån.

En sista fråga, vad är det konstigaste som ni bevarar här?

- Detta är inte konstigt, men jag kan berätta om en av de roligaste sakerna som vi har fått in ihop med en arkivleverans. Det är en pärm med etiketten ”Handlingar rörande allting”. Det är nog inte många som sorterar sina handlingar så, varken digitalt eller analogt. Men å andra sidan så vore det ju rätt skönt om allt fick plats i en pärm.

Anna-Lena Nilsson

Vårt bidrag till Arkiv Halland

Med ett bidrag på 300 000 kronor från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen kan Arkiv Halland fortsätta sin utveckling för att tillgängliggöra och öppna upp deras arkivsamlingar. Bidraget har finansierat inköp av bland annat trapphiss, ljudanläggning och ljudslinga, samt renovering av deras lokaler.