Vad är FUB-gården och berätta lite mer om ert engagemang här?

- Både jag och Kai är engagerade i FUB:s lokalavdelning här i Varberg. Vi arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Här i Varberg har vi den stora förmånen att ha vår verksamhet här på FUB-gården. Alla insatser på gården är helt ideella och de flestas engagemang kommer med att man har ett barn, en anhörig eller känner någon som är funktionshindrad.

Vad har ni för verksamhet här på gården?

- Det är verkligen fullt ös! Måndag-onsdag har vi grupper med daglig verksamhet, torsdagar är särskolan på Peder Skrivares skolas dag, och fredagar är det Mariedalsskolans särskola som är här med lite yngre barn. Det är fantastiskt att den här platsen finns för de som lever med ett funktionshinder – barnen och ungdomarna älskar att vara här. Vanliga år kan vår midsommarfest samla över 100 personer, det är rätt häftigt! Sedan har vi Kalle och Fantastiska Underhållnings Bandet som spelar ibland och vi har lite drömmar framåt om allsång här som en regelbunden aktivitet.

Hur kom ni på idén med en boulebana?

- Vi inser ju att Corona-pandemin kommer finnas med oss på något sätt i flera år då många som besöker gården är i riskgrupp. Då föddes idén om boulebanor - det är ju en tacksam utomhusaktivitet. Vi hoppas att det blir ett naturligt besöksmål för olika boenden, dagliga verksamheter och föreningar som bl.a. Varbergs Parasport att åka hit för att göra något roligt tillsammans. Läget är ju helt suveränt, det blir stans bästa läge på en boulebana. Och så får vi gräva lite med, det tycker vi är roligt!

Vad betyder bidragen från banken för er?

- De bidrag som vi fått av Varbergs Sparbank är A och O. Det är en viktig hörnsten för att få verksamheten här att fungera. Förutom bidrag till de här boulebanorna har vi också tidigare fått bidrag till en örtträdgård och för att göra trädgården framkomlig för alla. Även trädgårdsscenen för musikaktiviteter har Sparbanken bidragit med. Nu håller vi alla tummar att vi ska få inviga både musikscenen och de nya boulebanorna till sommaren. En annan betydelse är också det mervärde bidragen skapar i engagemang här på gården. Bland annat har PS särskolas bygglinje varit här och byggt både pergolan, musikscenen och ska även hjälpa oss med ett förråd som ska bli här intill boulebanan. Därmed får de ungdomarna också praktik, vilket betyder mycket även en sådan sak!

Vad skulle ni säga är det bästa med att FUB-gården finns?

- Gården betyder jättemycket för de som besöker den. Både som förening och som privatperson kan det vara en del tunga processer man befinner sig i, många gånger är vi med i påverkansarbete vad gäller assistans, LSS och liknande. Då är det viktigt att det finns en sådan här plats som FUB-gården som blir en positiv motvik. Här finns bara massvis med glädje, gemenskap och en vilja att ta till vara på funktionshindrades intressen! Gården är bokad fem dagar i veckan året om, även på sommaren. Vår målsättning är att det inte ska stå tomt utan det här ska vara en plats full av liv.