- Forskning bidrar till ökad kunskap och att vi ska kunna erbjuda hög kvalitet på den sjukvård som ges. Den dag vi drabbas av sjukdom tror jag vi alla önskar att få bästa tänkbara vård och det bidrar forskningen till på lång sikt - att vården utvecklas, att våra arbetssätt förbättras och att kvalitén höjs på beprövade grunder. En annan aspekt är att det är viktigt att kunna värdera information och nya rapporter inom vården på ett källkritiskt sätt och forskarutbildning ger ett vetenskapligt, kritiskt tankesätt säger Louise Pettersson, läkare och forskningshandledare på Forsknings- och utbildningsavdelningen (FoU) i Halland.

Under 2022 fick FoU Halland in 30 ansökningar för att ta del av de pengar Sparbanksstiftelsen bidragit med. 19 av dessa 30 ansökningar beviljades pengar och forskningsområdena skiljer sig mycket åt från när navelsträngen skall klippas av hos barn som behöver hjälp direkt efter födelsen till bedömning av självmordsrisk och artificiell intelligens (AI) som hjälp på en akutmottagning. De flesta som ansöker om medel kombinerar sin forskning med arbete inom vården och man kan vara precis i början av sin karriär, doktorand eller disputerad.

- Jag tycker det är viktigt att även personer som är verksamma inom vården forskar. Då hittar man verkliga frågeställningar och kan söka problemlösning på de utmaningar man ställs inför i sin arbetsvardag. Det blir också lättare att få med sig forskningsresultat tillbaka till verkligheten. Majoriteten som ansöker är läkare, men många andra yrkesgrupper har också möjlighet att forska. 2022 beviljade vi medel till yrkesgrupper som cytodiagnostiker, dietist, sjuksköterska och tandläkare, säger Louise Pettersson.

Det långsiktiga stödet betyder mycket för regionen
Varbergs Sparbank bidrar genom Sparbanksstiftelsen med två miljoner årligen till FoU Halland. Under årens lopp har Varbergs Sparbank gett 16 miljoner till över 80 forskningsprojekt. Ansökningarna gås noga igenom av en grupp erfarna forskare innan beslut om tilldelning fattas.

- Forskning är ett tidskrävande arbete och därför betyder det otroligt mycket för oss att få långsiktigt stöd. Sparbanksstiftelsens önskemål är att bidragen först och främst ska komma Varbergstrakten och dess invånare till gagn och hälften av pengarna är vikta till forskning i Varbergsområdet. Resterande medel är tillgängliga för hela Halland och vi prioriterar projekt och fördelning av medel i enlighet med önskemålen. Bidraget kommer till stor nytta, främst för att finansiera arbetstid, men också för att man ska kunna göra de analyser, tester och labbprover man behöver för att kunna dra slutsatser. Och viktigast av allt - forskning leder till resultat och dessa behöver komma fram! Därför används också medel för att nå ut med ny kunskap genom bland annat föreläsningar och publicerade artiklar, fortsätter Louise Pettersson.

Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen, menar att bidraget från banken bidrar till ökad folkhälsa för alla generationer långsiktigt.

- Vi vill som lokal Sparbank bidra till folkhälsa för alla generationer i vårt verksamhetsområde. Jag tror vi alla kan skriva under på att sjukvårdens utveckling är en prioriterad fråga, inte bara nu utan också för framtiden. Vi ser också att bidraget stärker sjukhusets attraktivitet som arbetsgivare och Varberg som ort när det ges möjlighet till forskning. Därför är en miljon, av de vi två vi årligen bidrar med, avsedda för att främja Varbergsanknutna forskare.