Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

”Birger Svensson, cykelfabriken monarks grundare, min morfar. En stor svensk industriman”

Gamla Varbergs uppgift är att föra Varbergs kulturarv vidare så vi inte glömmer vår historia och var vi kommer ifrån. Föreningen vill öka kunskapen om Varbergs kulturarv på olika sätt. Därför har Gamla Varberg bland annat givit ut flera lokalhistoriska Varbergsböcker. Nu är det dags för en ny: ”Birger Svensson, cykelfabriken monarks grundare, min morfar. En stor svensk industriman”. Boken är skriven av Margareta Strömbom som är barnbarn till Birger Svensson.

Hur kom det sig att ni sökte bidrag från Sparbankstiftelsen?   
- Vi har sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen tidigare i samband med att vi har gett ut böcker. Bidraget har vi använt till inköp av bilder, layoutarbete samt tryckkostnader. Lokalhistoriska böcker trycks i mycket liten upplaga. Startkostnaderna blir stora, vilket gör att man inte kan slå ut utgifterna på en stor upplaga. Det är bara de riktigt stora författarna som kan göra det. Bidraget är därför avgörande för att vi ska kunna göra fina och exklusiva böcker, så därför ansökte vi om stöd.

Vad är det för bok?

- Boken handlar om Birger Svensson, mannen som startade cykelfabriken Monark. Boken beskriver hur han kom från mycket enkla förhållanden på landsbygden och utan annan utbildning än folkskola lyckades bygga upp en av Sveriges största industrier på sin tid. Man brukar säga att alla i Varberg kände någon som jobbade på cykelfabriken Monark, eller så jobbade man själv där. Birger Svensson hade väldigt stor betydelse för Varberg och dess utveckling under en stor del av 1900-talet. En gång hade han den fjärde högst deklarerade inkomsten Sverige. Det är intressant att se vad man kan lära sig av honom och hur han byggde upp sin verksamhet och fick den att blomstra, och vilken lärdom man kan ta av det i dag. Författaren Margareta Strömbom är barnbarn till Birger Svensson. Det gör att hon haft tillgång till unikt källmaterial: familjearkivet, bilder, samt nedtecknade minnen av familjemedlemmar har berättat. Det gör att vi kan ge ut en historia som är helt unik i sitt slag, och att det även blir ett personporträtt och inte bara en industrihistoria om hur han var som affärsman.

Vad hoppas ni att den här boken ska få betyda för Varberg?

- Vi hoppas dels att den ska öka kunskapen om en av Varbergs mest betydelsefulla industri- och näringslivsprofiler. Boken är också intressant eftersom det är fascinerande lokalhistoria. Birger Svensson är en av Varbergs största kändisar genom tiderna. Monarks betydelse för stan och dess framväxt och utveckling tycker vi också är viktigt att belysa. Genom vår bokutgivning är Gamla Varberg med och stärker Varbergs kulturhistoriska identitet. Att ställa sig frågor som: ”Varför är det som det är?” ”Vad har vi kommit ifrån?”, är väsentligt inför stadens framtida utveckling. Att tar avspjärn i det historiska och det förflutna när vi bygger det nya Varberg bidrar till att vi förhoppningsvis agerar klokare och drar nytta av andras lärdomar. Det är som att köra bil – vi har blicken framåt men behöver regelbundet titta i backspegeln!

Vem kommer vilja läsa den här boken?

- Först och främst alla som är intresserade av Varbergs lokal- och näringslivshistoria. Men också alla som bor på platser där Birger Svensson verkade på något sätt: Alltifrån Kungsäter och Horred till Hunnestad och Gödestad. Människor i hela Sverige som känner till Monarkfabriken kommer säkert tycka att det är intressant att läsa om hur Birger Svensson lyckades starta fabriken trots många motgångar. Människor överlag som är intresserade av Monark och cykelhistoria. Vi tror också att det är en inspirerande bok att läsa om hur han lyckades starta ett företag med bokstavligen två tomma händer och bygga upp det till ett ledande företag inom sin bransch. Det är så inspirerande på många plan.

Var kommer boken finnas om man vill läsa eller köpa den?
- Boken finns tillgänglig för alla medlemmar Gamla Varberg. Men den finns också till försäljning i Akademibokhandeln i Varberg. Som det ser ut nu så kommer den endast finnas till försäljning i lokalt Varberg. Men vem vet, så småningom kanske även flera bokhandlare runt om i landet beställer den.

Hur ska ni fira nu när boken är ute? Blir det någon releasefest?

- Det har vi inte riktigt planerat för än. Det vore såklart trevligt. Men för vår del är det lite av en fest varje gång vi överlämnar boken till en intresserad läsare och vi ser att läsaren är nöjd. Det är fest för oss.

Sist men inte minst, vad betyder det här bidraget för er?

- För en ideell förening som Gamla Varberg så är bokutgivning en stor satsning och lite av ett ekonomiskt vågspel. Därför är bidraget en garant för att vi ska kunna göra dessa kraftsamlingar på att sprida kunskap om Varbergs historia till fler läsare – både i Varbergs stad och i Varbergsområdet i stort. Så bidraget är verkligen mycket betydelsefullt för hembygdsföreningen. Stödet kan ju också ses som en del av en stor kulturgärning, det vill säga att faktabaserade böcker om skilda ämnen når många fler läsare än vad som varit fallet om vi inte fått ekonomiskt stöd.

Lars Grimbeck, ordförande i Gamla varberg och Margareta Strömbom, författare till boken.

Vårt bidrag till Gamla Varberg

Genom ett bidrag från Sparbanksstiftelsen till Gamla Varberg är nu boken "Birger Svensson, cykelfabriken Monarks grundare, min morfar. En stor svensk industriman" klar. Bidraget har finansierat inköp av bilder, layoutarbete, samt tryckkostnader till boken.