Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Om Green Award Varberg

Världen har bråttom nu för att nå våra klimat och miljömål. För att accelerera och lösa utmaningarna krävs nya samarbeten, kunskap och innovation.

Green Award vill uppmuntra dig som är elev, lärare eller till och med en hel klass på Peder skrivares skola att driva projekt som bidrar till ett eller flera av de globala målen och som samtidigt kan bli en förebild för arbetet med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Var med och bidra till morgondagens lösningar genom nya kunskaper och idéer. Green Award uppmuntrar till samverkan med andra för att nå ditt hållbara mål. Både inom en klass eller genom att utveckla samarbetet mellan skola och lokalt näringsliv.

Priset utdelas årligen av Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg.

Se filmen om Green Award Varberg

Kriterier för Green Award Varberg

Stora priset / Prissumma 70000:-

 • Priset utdelas årligen av Sparbanksstiftelsen Varberg till en eller flera klasser på Peder Skrivares Skola som genomgripande, målinriktat och utifrån sin förmåga arbetat med utgångspunkt i ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.
 • Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av FN´s globala mål.
 • Det vinnande bidraget ska vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi och gärna vara ämnesövergripande.
 • Metoden som klassen arbetat med ska också ha potential att kunna användas och ev vidareutvecklas genom andra elevers arbete i framtiden.
 • Prissumman ska användas till aktiviteter med elever. Det ska i ansökan framgå vad eventuell prissumma ska användas till.
 • Ansökan kan komma från enskild lärare eller ännu hellre ett arbetslag.

Lilla priset, 3 st / Prissumma 15000:-

 • Priset utdelas årligen av Sparbanksstiftelsen Varberg till en grupp eller elev på Peder Skrivares Skola som genomgripande och målinriktat arbetat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.
 • Projektet ska ha tydlig koppling till ett eller flera av FN´s globala mål.
 • Det vinnande bidraget ska även vara en förebild för hela PS-skolans arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi.
 • Priset kan t ex gå till ett gymnasiearbete, UF-företag eller annat elevarbete där elever utifrån sin förmåga lyckats extra väl.
 • Ansökan kan komma från elever, undervisande lärare eller annan person som är insatt i elevens/elevernas arbete.