Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Nu kan alla barn i kommunen låna böcker på förskolan

Med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen har Barn- och ungdomsförvaltningen installerat 160 kapprumsbibliotek på alla kommunala förskolor i Varbergs kommun. Samtidigt utbildas förskolepersonalen i hur man pratar med barn om läsning. Initiativet är en del i satsningen Levande läsning och ska bidra till ökad läsning för förskolebarn.

Tanken med Kapprumsbiblioteken är att föräldrar och barn enkelt ska kunna låna hem böcker. Böckerna exponeras på ett tilltalande sätt och lånehanteringen är enkel. Kapprumsbiblioteket, som innehåller 40-talet titlar för respektive förskoleavdelning, finansieras av Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen.

– Läsning har en avgörande betydelse i hela skolgången. Att man redan i förskolan kan bygga upp ett intresse för läsning som man tar med sig i sitt fortsatta lärande är helt fantastiskt, menar Margaretha Bengtsson, språk-, läs- och skrivutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen på Varbergs kommun och en av dem som tagit initiativet till Levande läsning.

Grunden till Levande läsning var ett lyckat pilotprojekt under 2014, där en efterfrågan uppstod hos samtliga förskolor i kommunen att på sikt få ta del av projektet. Levande läsning har utformats i samarbete med biblioteket i Varberg och forskare vid Göteborgs universitet.

Två delar i projektet

Levande läsning består av två delar: fortbildning för förskolans personal och kapprumsbibliotek på varje förskoleavdelning.
Fortbildningen handlar om högläsningens betydelse för kunskapsutvecklingen, men också om hur man läser och samtalar med barn på ett sätt som utvecklar barns språk, läsförståelse och lust för berättande och för skriftspråket.

Förskolepedagogen Karin Blomqvist på Siers förskola i Bläshammar deltar i projektet.
– Jag tycker det här med kapprumsbiblioteket är en otroligt bra satsning och det har blivit en riktig succé. Forskning visar vilken betydelse det har att man läser för barn i tidiga åldrar och uppåt. Det här projektet möjliggör för alla barn att få upplästa böcker för sig oavsett om man har långt till bibliotek eller ekonomiska möjligheter, säger Karin.

Boktitlarna är inte desamma för något bibliotek eller avdelning, så efter en tid kan man skifta uppsättning för att få variation. Titlarna är noggrant utvalda och man hittar böcker för olika åldrar och intressen. Flera är skrivna av kända svenska författare, men det finns också böcker av i Sverige mindre kända internationella och prisbelönta författare, som på ett pedagogiskt sätt speglar dagens samhälle i sina skildringar.

– Det allra bästa med projektet är att barnen själva tar initiativet till att låna hem böcker, säger Margaretha.

Fler lockas till läsning

I förskolans verksamhet försöker man genom projektet hitta nya vägar att få barn intresserade av läsning. Bland annat kan man läsa för ett barn i taget, vilket har visat sig ge oväntat bra resultat.

– Ja, barn som annars inte har kunnat koncentrera sig vid högläsning i grupp blir intresserade och vill ha mer läsning, både på förskolan och med sig hem, berättar Margaretha.

Barn stöter dagligen på texter i olika sammanhang, inte minst på dator eller läsplatta, vilket i sig är positivt. Men Margaretha Bengtsson hävdar att den fysiska boken fortfarande har en särställning när det gäller kvalitativ inlärning genom läsning.

– Det är ju faktiskt ingen självklarhet att barn får böcker lästa för sig, men i kapprumsbiblioteket blir det väldigt nära till böckerna och man ger alla samma chans, säger Margaretha.

Fredrik Lund och Margaretha Bengtsson tillsammans med pedagog Karin Blomqvist på Siers förskola i Bläshammar.

Vi investerar i barns framtid!

640 000 kronor till kapprumsbibliotek i Varberg

På varje förskoleavdelning i varbergs kommun finns det drygt 100 st kapprumsbibliotek finansierade av oss genom Sparbanksstiftelsen. I kapprummen finns en boklåda där man kan låna hem den bok man läst på dagen eller annan bok, och fortsätta läsa tillsammans hemma. Kapprumsbiblioteken är en del i projektet Levande läsning.