Hej Ana, ordförande i KKV. Idag har ni "Öppen verkstad" här. Vad innebär det?

– På torsdagar är våra medlemmar välkomna på gemensam frukost för att sedan arbeta tillsammans i verkstaden. Man är givetvis välkommen på bara frukost om man vill det. Idéen med öppen verkstad är att arbeta tillsammans i verkstaden med sina egna projekt. Man arbetar självständigt men kan inspireras av andra och ta emot tips. Vi är 113 kreativa medlemmar i åldrarna 24–90 så vi kan ha stort utbyte av varandra.

Ni har fått bidrag från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen. Vad ska ni använda det till?

– Vi har fått bidrag till att köpa in ett serigrafibord som vi ska använda till att skapa just serigrafi. Vi ser mycket fram emot det inköpet och har gjort en förstudie för vilket bord som passar oss och vår verksamhet bäst. Det finns många olika storlekar och modeller på borden, men efter en hel del studiebesök på andra verkstäder har vi kommit fram till vilken som passar oss och vår lokal bäst. Tidigare hade vi ett hemmabygge som inte fungerade helt korrekt, så det ska bli kul att äntligen kunna göra serigrafi på riktigt.

Vad är serigrafi?

– Serigrafi är en grafisk teknik som också kallas screentryck eller genomtryck. Serigrafi går att göra som fyrfärgstryck men man trycker en färg i taget. För trycket krävs en screenram, med en tunn hårt spänd duk, för varje färg. Screenramen fälls över ett tryckpapper. Sedan applicerar färg på duken i ramen och med hjälp av en rakel (en vass skrapa, som är lika bred som duken) pressas färgen genom duken till tryckpappret. Det delar av duken som inte är själva bilden är täckt med ett tunt lager lim som hindrar färgen från att tränga igenom duken och hamna på fel ställe på den tryckta bilden.

Vad hoppas ni att inköpet ska betyda för er verksamhet?

– Vi tror och hoppas att det kommer utveckla vår verksamhet mycket eftersom vi får in ytterligare en teknik som vi kan arbeta med. Många av våra medlemmar har gått kurser i serigrafi men inte haft möjlighet att utveckla eller arbeta vidare med tekniken. Nu kommer äntligen möjligheten att finnas och det ger ett stort mervärde för alla våra medlemmar. Serigrafi är också en teknik som är väldigt populär just nu och vår tanke är att arrangera kurser i verkstaden när serigrafibordet är på plats.

Vad erbjuder ni för kurser i dagsläget?

– Till våren kommer vi att ha två kurser inom grafik, och en i stop motion, som är en av de tre främsta animationsteknikerna. Utöver det har vi kurser inom lettering (textning), akvarell, kroki, fotopolymer och linoleumsnitt. Alla är välkomna att anmäla sig till våra kurser. Man behöver inte vara medlem hos oss, men givetvis är det fördelaktigt om man har viss kunskap inom området sedan tidigare eller kanske också arbetat i en grafisk verkstad.

Vad betyder bidraget från banken för er?

– Det betyder att vi får möjlighet att utveckla vår verksamhet. Vi kommer kunna nå större målgrupper som är intresserade av att arbeta med den här tekniken och genom det kanske rekrytera nya medlemmar. Vi har fått väldigt positiv respons från alla våra medlemmar på att vi ska köpa in ett serigrafibord, vilket är roligt. Det har skapat en god energi i vår verksamhet. Vi är väldigt glada och tacksamma över bidraget!