Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Läxläsning som gör skillnad

Varje måndag, tisdag och onsdag är det fullt ös i Equmeniakyrkans lokaler. Vi besöker Klubb läxläsning som är en fantastisk plats och möjlighet för ett trettiotal elever på Bockstensskolan. Här får man gott fika och hjälp med läxläsningen i en lugn miljö. Projektet drivs av Equmeniakyrkan i Varberg sedan 25 år tillbaka, tack vare volontärernas ideella engamemang.

 

Hej Bosse Elftorp, Ulf Petersson och Inger Larsson, volontärer och läxhjälpare. Vad är Klubb Läxläsning?

- Det började för omkring 25 år sedan. Det var kommunen som frågade om vi kunde ha öppet här i kyrkan för barnen som gick på Bockstensskolan, lite som en fritidsgård. Vi kände direkt att vi ville göra något mer som kunde vara värdefullt för eleverna. Då kom idén att man kunde få göra sin läxa här under eftermidagen. Så sedan dess har vi läxläsning måndagar, tisdagar och onsdagar från 14-16 på eftermiddagen. Vi är ungefär 30 elever och 13 ledare. Både vi ledare och elever kommer hit samma veckodag under terminen och vi läxhjälpare följer också samma elever över årskurserna. Det gör att man bygger ett gott förtroende och lär känna varandra på ett väldigt bra sätt. Man vet hur eleverna vill jobba och vad de har för behov, säger Bosse.

Hur ser en läxhjälpsgång ut?

- När man kommer hit så inleder vi alltid med mellanmål innan vi fördelar ut oss i lokalen. Ofta sitter man med en eller två elever under hela passet, men ibland går vi runt lite. Det är en väldigt lugn och fin lärsituation skulle jag säga. Det handlar inte bara om läxor utan också om samtalet som blir mellan oss ledare och eleverna. Det kan handla om hur veckan har varit, vad man åt i skolan idag, vad som händer på fritiden men också samtal kulturer emellan. Flera elever kommer från andra länder och där blir det språkliga utbytet också viktigt, säger Inger.

Vad betyder det för dig att finnas med som volontär?

- För mig betyder det här mötet jättemycket. Jag har kommit in ganska sent i det här som volontär men just att man kan få ett så fint möte mellan generationer, det tror jag ger både eleverna och mig jättemycket. Det handlar inte bara om att lära sig matematik och engelska utan den största vinsten tror jag är den här kontakten som man får med andra mäniskor. Jag känner också att jag gör en tydlig insats i närsamhället här i Varberg. Det är en skön känsla att vara behövd och att underlätta för någon annan. Vi får också positiv respons från Bockstensskolan att det verkligen hjälper eleverna i deras olika ämnen, säger Ulf.

Varje år så gör ni en julfest och en vårutflykt  tillsammans med alla elever med finansiering från Sparbanksstiftelsen. Berätta mer om detta?

- Vi har en julfest för barnen och deras familjer i december varje år. Under våren gör vi en heldagsutflykt som avslutning på vårterminen. De här tillfällena ser eleverna verkligen fram emot. På vårutflykten brukar vi åka någonstans kring Varberg där det finns djur. Stämningen brukar vara full rulle. Vi äter frukost tillsammans i kyrkans lokaler, och åker sedan buss. Senast gjorde vi ett besök på Öströö fårfarm som var väldigt uppskattat. Det är också väldigt kul att se hela läxhjälpsgänget samlade samtidigt. Bockstensskolan bidrar med korv och bröd-lunch som vi grillar på plats. Och på hemvägen stannar vi och äter glass - det vet alla barn vid det här laget, säger Bosse.

Junis och Vincent går i klass 5b är två av de trettio elever som varje vecka besöker Klubb läxläsning.

Vad betyder det för er på Bockstensskolan att Klubb läxläsning finns?

- Det betyder jättemycket för oss som skola. Just det här att barnen får möjlighet att göra läxorna i en lugn miljö, det är ju väldigt viktigt för deras kunskapsutveckling. Och det ger verkligen resultat för eleverna i skolan vilket är en stor vinst i förlängningen. En annan fördel med de här träffarna tycker jag är det sociala sammanhanget - man träffar vuxna i olika åldrar. Det är väldigt fint att se samarbetet som sker mellan barn och vuxna. De lär verkligen känna varandra under åren, säger Jenny Wahlfridsson, rektor på Bockstensskolan.

Vad tycker eleverna om läxhjälpen?

- Det är väldigt populärt att vara med på läxläsningen. Det är många som vill vara med så det brukar vara fullt varje termin. Jag tror att mellanmålet gör sitt, att man får sitta här i lugn och ro, man träffar kompisar och får samtidigt gjort sina läxor. Vilka elever som deltar i Klubb läxläsning går till på olika sätt. Vi från skolan lämnar ut en inbjudan till hemmen och sedan är det föräldrar som ansöker. Vi brukar sedan bedöma vilka elever som har störst behov av de som lämnat sitt intresse och så har vi en dialog med Equmeniakyrkan kring hur många de kan ta emot. Alla har ju behov att få hjälp med läxorna av någon vuxen och det får man här.  

Hur har samarbetet fungerat?

- Samarbetet har fungerat jättebra. Vi har haft flera möten mellan skolan och kyrkan för att följa upp hur det går och vad vi kan förbättra tillsammans. Vi är med på julavslutningar och de ordnar fantastiska utflykter för barnen. Det har varit ett väldigt gott samarbete under alla år.

Jenny Wahlfridsson, rektor på Bockstensskolan, ser att läxläsningen ger effekt på barnens skolresultat.
Inger, Ulf och Bosse är tre av 13 engagerade volontärer som varje vecka hjälper elever från Bockstensskolan med läxorna.

Mer om vårt bidrag till Klubb läxläsning

Varbergs Sparbank bidrar genom Sparbanksstiftelsen med 15 000 kr för att möjliggöra Klubb läxläsnings julfest och vårutflykt.