- Att tidigt få upp ett intresse för läsning är ett sätt att säkerställa demokratin i samhället. Jag brukar säga att det finns bara ett sätt att bli en bra läsare och det är att läsa. Studier visar att förebilder, i synnerhet fotbollsspelare, kan ha stor betydelse och påverkan för barn och ungas lärande, säger Margaretha Bengtsson, specialpedagog och språkutvecklare vid Varbergs kommun som är en av initiativtagarna till projektet.

Satsningen finansieras av Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen med 200 000 kr. Ett bidrag som blir möjligt då hela bankens vinst återinvesteras i lokalsamhället.

- Vårt huvuduppdrag i Sparbanksstiftelsen, som ägare till Varbergs Sparbank, är att bidra till insatser som skapar samhällsnytta i Varberg. När vi fick ansökan var det självklart för oss att vara med! Vi ser att fotbollsspelarna kommer att uppfattas som förebilder av eleverna och genom det ge inspiration för läsning här och nu, i ett livslångt perspektiv, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman för Sparbanksstiftelsen.

Bidraget gör det möjligt för alla barn som deltar i projektet att få ett eget exemplar av boken Åskan av Ulf Stark.

- Jag skulle själv tycka det vore häftigt att få en bok signerad av toppspelare i Varbergs BoIS. Det är en rolig och utmanande bok som vi hoppas eleverna fastnar för då spelarna besöker klassrummet och som man förhoppningsvis tar med sig hem. På så sätt blir Läsande förebilder en ovärderlig satsning då vi hoppas att man fortsätter läsa berättelsen tillsammans hemma, säger Jan Inge Lyckberg.

Under vår och höstterminen 2021 kommer spelare från Bois A-lag att besöka 12 av Varbergs kommunala grundskolor för att ha högläsning och boksamtal med elever ur årskurs två.

- Vi tycker det ska bli otroligt roligt! Vi i BoIS vill ta ett samhällsansvar i Varberg och det här blir ett sätt för oss att engagera oss för barn och unga i kommunen. Vår förhoppning är att vi ska vara ungefär 8 stycken från truppen involverade i projektet och jag och Hampus kommer själva vara med vid alla skolbesök. Kan vi inspirera ungdomar till att vilja läsa, utbilda sig och hamna på rätt bana i livet, så vill vi göra det, säger Joakim Lindner, fotbollsspelare Varbergs BoIS.

Viktoria Struxsjö på Varbergs kommun har goda erfarenheter av att samarbeta med Varbergs Sparbank. Tillsammans har förskole- och grundskoleförvaltningen genom tidigare samverkan bland annat utvecklat kapprumsbibliotek för alla kommunala förskolor och Skolprojektet KOLL som möter elever återkommande i grundskolans olika stadier med fokus på yrken i en bank och privatekonomi.

- Läsande förebilder är ju vår tredje gemensamma satsning inom skola och utbildning tillsammans med Varbergs Sparbank. Projektet kommer också stärka elevers karriärlärande och valkompetens. Spelarna kommer utöver att läsa högt och samtala om boken berätta om sig själva, sina drömmar, sin utbildning och om hur det är att arbeta som professionell fotbollsspelare. De blir genom projektet förebilder också som yrkesföreträdare, vilket är en vinst i sig, säger hon.