Hur kul är det att ni kan träffas så här och spela pingis tillsammans?

- Det är väldigt roligt! Pingis här har kommit att bli en väldigt viktig aktivitet för våra medlemmar, både ur ett socialt perspektiv och för att lindra sjukdomen. Pingis är en fantastisk aktivitet för oss med parkinson och det finns forskning som visar att sporten, och även andra bollsporter är bra för kroppen om man lever med sjukdomen. Det är bra för balansen och hjärnan, och symptom som skakningar och vibrationer kan försvinna under tiden man spelar eftersom man koncentrerar sig så mycket på spelet.

Vad betyder bidraget från banken för er?

- Bidraget underlättar så mycket för oss och våra medlemmar i föreningen. Vi hyr in oss i bordtennishallen för att kunna spela pingis och den kostnaden hade vi inte haft möjlighet att betala själva. Det är helt fantastiskt att vi har fått det här bidraget så vi kan anordna den här aktiviteten. Det värsta som kan hända är att människor med parkinson sitter hemma och blir ensamma, och det kan vi förhoppningsvis vara med och förhindra. Tack vare det här bidraget från Sparbanken kan vi anordna en meningsfull aktivitet för våra medlemmar.