Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

”Det är fint att vi tillsammans med Varbergs Sparbank kan göra nytta för Varberg”

Har du en affärsidé men vet inte hur du ska gå vidare? 2016 grundades Potential Varberg med hjälp av Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen, med syfte att stimulera den lokala näringslivsutvecklingen i Varberg. Idag träffar vi Linn som är verksamhetschef på Potential.

Hej Linn, berätta lite kort om Potential!

- Potential och Företagsinkubatorn grundades 2016 med medel från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen, för att hjälpa entreprenörer komma igång och utveckla sina affärsidéer. Vi vill vara med, inspirera, skapa & utveckla nya kunskapsintensiva företag och på så vis också stimulera näringslivsutvecklingen lokalt - i och för Varberg. Det gör vi bland annat genom vårt inkubatorprogram, coaching, mentotimmar och stöttning i allt från juridik till företagsekonomi och sälj.

Vad betyder stödet från Varbergs Sparbank?

- Varbergs Sparbank är vår största finansiär och ert stöd gör att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet, så det betyder givetvis jättemycket. Det är även väldig roligt att banken tycker det är viktigt med näringslivet i Varberg och vill vara med och utveckla det. Det är fint att vi kan samverka och tillsammans göra nytta för Varberg.

Vad är det för typ av företag som ni hjälper?

- Vi fokuserar på bolag som främjar Varberg och vill vara med och skapa fler arbetstillfällen här. Företagen behöver ha en skalbar-affärsidé, vilket betyder att det behöver finnas potential och möjlighet till kundsegment som sträcker sig utöver Varberg och har möjlighet att växa. Det är främst nystartade- och tillväxtbolag som söker sig till oss.

Varför behövs en inkubator i Varberg?

- En inkubator behövs så att fler idéer får chansen att utvecklas till framgångsrika bolag. Desto fler bolag som växer här, desto fler arbetstillfällen skapas, och desto bättre blir vår livsplats Varberg.

Vad ser du som Potentials Varbergs största styrkor gentemot att arbeta med utveckling av bolag?

- Vår bredd genom vårt nätverk. Vi har knutit till oss så otroligt många smarta personer genom partnerbolag och mentorprogram, som kan leverera kunskap till våra entreprenörer. Sedan har vi en styrka i att vi kan erbjuda mjuk finansiering som en hjälp på vägen i uppstarten/uppväxlingen av ett bolag.

Slutligen, vad ser du fram emot under 2024 kopplat till Potential?

- Jag ser fram emot att träffa alla nya entreprenörer som söker till oss – så nu är det dags att ni hör av er, för jag vill höra om just er!

Linn Sidahl, verksamhetschef Potential VBG.

Vårt bidrag till Potential VBG

Sedan Potential VBG grundades 2016, så har Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen lämnat ett årligt verkasmhetsbidrag flr att potential ska kunna bedriva sin verksamhet.