Hej Carina Severinsson, en av lärarna inom teaterprojektet. Berätta lite kort om det här filmprojektet!

- Tanken med det här projektet är att skapa möjligheter till kreativ utveckling för våra elever. Från början var det här ett teaterprojekt men i pandemin fick vi tänka om och ställde om det hela till en filmproduktion. Planen var att vi skulle gå tillbaka till teater, men vi såg många fördelar med film och eleverna uppskattade det här formatet mer. Det ger oss möjlighet att göra omtagningar med repliker och scener på ett annat sätt än vad vi kan göra i en teaterföreställning. Vi kan också inkludera fler av våra elever då vissa inte har möjlighet att medverka i en teaterföreställning. I år hade vi två elever som vi klippte in i filmen med hjälp av en plansch – och vips så kände de sig delaktiga och stolta över att kunna vara med. Vi har även sett att vi får in mycket av våra ämnesområden i det här eftersom eleverna hela tiden tränat på uttal och olika dialoger. Det skapas helt enkelt bättre självförtroenden genom kommunikation, språk och social kompetens.

Vad betyder det här för eleverna?

- Det betyder väldigt mycket. När vi förhandstittade på filmen såg vi stoltheten som lös i deras ögon. Vi har sett under projektets gång hur eleverna utvecklas och växt som människor. Flera har varit med i tidigare filmprojekt och de har under årets gång uttryckt hur mycket enklare det har varit den här gången, vilket påvisar hur trygga de blivit i sig själva. En av eleverna har också skrivit en dikt om hur värdefullt det här projekt har varit för henne. Jag vill även lägga till att det är extremt värdefullt för oss lärare också. Det har sagts många ”WOW” från oss under det här projektet.

Vad har ni på agendan nu efter premiären?

- Nu i höst kommer vi bjuda in grundskoleklasser runt om i Varbergs kommun till vår aula för att se filmen. Vi vill att alla ska få ta del av det här härliga projektet. Vi kommer sedan skicka med en länk så eleverna kan se filmen igen i klassrummet. Det kommer förhoppningsvis skapa förutsättningar för att de ska kunna fortsätta reflektera kring filmen och dess viktiga budskap.

Vi har också landat i tankarna att göra en fortsättningsfilm. När vi förhandstittade på filmen och närmade oss slutscenen så började en av våra elever dansa och göra rörelser som hon tyckte passade bra in i en fortsättningsfilm. För oss är det viktigt att ta vara på elevernas engagemang.

Vad betyder bidraget från banken för er?

- Det är oerhört värdefullt för oss. Det är bidraget som möjliggör det här projektet och det öppnar upp för något som är så viktigt att det inte ens går att beskriva med ord. All rekvisita har vi köpt in med hjälp av bidraget och filmen hade inte varit densamma utan. Inför filmen köpte vi till exempel böcker som handlade om pirater och läste tillsammans med eleverna. Det gjorde att eleverna fick kunskap och information om vad som komma skall. De blev också fulla av tankar och idéer kring filmen, vilket gör att de känner enorm delaktighet när de har fått vara med och bidra.

Sist men inte minst. Hur summerar du den här filmsatsningen och det senaste året?

- Helt fantastiskt. Jag är så stolt över alla elever. De har vuxit så mycket och haft ett otroligt tålamod. De har tagit sig igenom allt ifrån nya inspelningsplatser, kyla och blåst, till omtagningar efter omtagningar. Det här är det viktigaste jag gör i min lärarroll och jag är enormt tacksam över att få ha varit med om detta ännu en gång.