– Energiomställningen är central för att lösa klimatutmaningen. För att lyckas med omställningen behöver vi både minska vår elförbrukning och öka produktionen av grön el. Här får inte föreningslivet hamna på efterkälken, tvärtom behöver vi dem i framkant. I Varberg äger flera föreningar sina föreningslokaler, därmed finns det goda möjligheter till att öka takten för grön omställning. Det här bidraget ska ses som en språngbräda för att man som förening ska våga investera för framtiden, öka produktionen av grön el på befintliga ytor i Varberg och därmed också stärka föreningars ekonomier långsiktigt när man blir mer självhushållande med el, säger Maria Sjöstrand, hållbarhetschef på Varbergs Sparbank.

Sparbankskilowatten blir möjlig tack vare Sparbanksidén, som går ut på att delar av Varbergs Sparbanks vinst kan återföras till invånarna genom olika utvecklingsprojekt. Föreningar ansöker till Sparbanksstiftelsen om de energieffektiviserande åtgärder man ser har störst effekt för sin respektive verksamhet. För den förening som vill satsa på solceller kan man ansöka om 100% av sin investeringskostnad upp till 250 000 kronor.

– I den ideella sektorn finns ofta viljan och visionerna, men de ekonomiska förutsättningarna för att göra stora investeringar kan saknas. Vinterns prisutveckling på el i kombination med stora föreningslokaler är en stor ekonomisk utmaning för flera föreningar. Där ser vi att Sparbankskilowatten kan skapa förutsättningar för tryggare föreningsekonomier och i förlängningen ett mer livskraftigt föreningsliv. Vi tror att föreningen själv ser bäst vilka insatser som gör störst skillnad hos dem, och bedömer därför varje ansökan individuellt. Vi ser verkligen fram emot alla ansökningar, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen.

Varbergs Tennisklubb har energieffektiviserat Lejonhallen med stöd från Sparbanksstiftelsen. Sedan hösten 2022 finns en solcellsanläggning monterad på hallens tak och all belysning är utbytt till LED. Idag kan föreningen producera upp till 90 000 kWh årligen och man räknar med att satsningarna leder till en minskad energiförbrukning med 75%.

- Vi är en förening för framtiden - då måste vi också våga satsa på det som är framtiden! Min förhoppning är att vår totala elförbrukning ska ha minskat med 75% tack vare dessa satsningar - det gör att vi räknar hem investeringen inom fem år. Mitt bästa tips till andra föreningar är att prioritera solceller och att byta till LED-belysning - det är det som gjort störst skillnad på totalen för vår del. Och ta vara på dialogen med Sparbanksstiftelsen i detta. Det är en unik möjlighet för att få mer hållbara alternativ på plats, samtidigt som det bidrar till en samhällsförbättring genom att det produceras mer grön el i Varberg, säger Jan Rodén, kassör Varbergs Tennisklubb.