Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

”Kan vi få ungdomar att hålla sig kvar i idrottslivet så finns det otaliga samhällsvinster”

Idag gör vi ett besök i den gamla fiskebyn Träslövsläge, även kallat Läjet. Ett samhälle som inte längre bara består av fiskebåtar och mysiga gränder, utan nu växer så det knakar. Det är inte bara samhället som växer utan också Träslövsläges IF:s förening, och med det kommer behovet av bättre föreningsytor att öka. Som en del i det har Träslövsläge IF, med hjälp av Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen, nu fått ett bidrag till att anlägga två nya fotbollsplaner. Vi träffar Styrelseledamot Pär Börjesson, och pratar om framtiden.

Vad har ni sökt bidrag för från Sparbanksstiftelsen?  
- I utvecklingen av området här med både skola och omklädningsrum så har flera av våra fotbollsytor utomhus byggts bort. Framåt planeras det nu för att byggas en till idrottshall med läktare vilket kommer bli ett fantastiskt tillskott för oss som förening. Med bidrag från Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen bygger vi en ny naturgräsplan samt en ny konstgräsplan. Konstgräsplanen ska stå spelklar redan nu inför kommande vintersäsong och fotbollsplanen i naturgräs ska stå färdig till när höstsäsongen börjar 2022.

Vad skiljer ytorna åt och vad ger de för förutsättningar för klubben?

- Fördelen med konstgräs är att du kan spela fotboll året runt. Ankarvallen har vi själva mellan april-oktober, och resterande säsong delar vi ytorna med andra lag i kommunen. Det finns endast 4 stycken konstgräsplaner i kommunen och det gör att alla föreningar som har en fotbollsverksamhet off season bokar upp sig på dessa och det är svårt att få tider. Nu bygger vi en egen konstgräsplan som vi kan nyttja själva.

Varför väljer ni att göra den här satsningen? 

- Träslövsläge IF är en snabbväxande förening med nästan 700 aktiva utövare och ca 140 aktiva ledare. Bara i år har vi ökat med ett 70 tal nya medlemmar och samhället ska fortsätta växa iom det nya planprogrammet som kommunen antog i våras. Kommande år ska Läjet mer än fördubblas när det planeras för över 2 000 nya bostäder och en ny skola i området. I en sådan samhällsutveckling är vi som idrottsförening en viktig aktör. Det här är helt klart en satsning för framtiden och för att kunna erbjuda ett rikt föreningsliv även framåt. Vi vill att ungdomar i Läjet ska kunna ha sin aktivitet här, med välutbildade tränare och ett bra föreningsliv ska vi vara det självklara valet för ungdomar som växer upp här. Det ska finnas möjligheter att utveckla sig själv, ha roligt och träna på platsen där man bor.

Vad betyder den här utvecklingen för ungdomarna? 

- Framförallt tror jag att det skapar en stark tillhörighet. Att man känner en stolthet för den plats man bor på bygger närområdets helhet och känsla. Förutom allt praktiskt vill vi också bygga in en bra känsla när man kommer till vår idrottsplats. Det är ju en stor mötesplats med mycket människor i omlopp. Det spelar ingen roll hur duktiga ledare vi har om inte anläggningen har rätt förutsättningar för att träna och spela matcher på. En välutvecklad verksamhet är en viktig förutsättning för att alla ungdomar och barn ska trivas.

Vad ser ni mest fram emot med att ha allt detta på plats sen?
- Vårt mål och dröm är att uppfylla vår föreningstes ”så många som möjligt så länge som möjligt!” Vi vill öka antalet medlemmar i vår förening och få fler ungdomar att hålla på längre upp i åldrarna. All forskning visar att idrott är bra, så kan vi få ungdomar att hålla sig kvar i idrottslivet så finns det otaliga samhällsvinster med det genom ett ökat välmående. Det är de vi hoppas på att hela vår nya anläggning ska kunna vara med och bidra till.

Sist men inte minst, vad betyder det här bidraget för er som förening?

- Att vi fick det här bidraget var en total förutsättning för att det här projektet ens skulle kunna bli en verklighet. Både för tidsperspektivet och också ekonomiskt. Det är en fantastisk förmån vi har här i Varberg att vi har Sparbanksstiftelsen som är med och bidrar till samhället på det här sättet. Som tror på föreningars visioner och drömmar- och vågar vara med och satsa. Jag har alltid varit en föreningsmänniska själv och tycker samhällsengagemang är superviktigt och inget som kommer av sig självt. Jag tror mycket på att alla måste dra sitt strå till stacken. Det är ju egentligen ingen som har tid men om alla hjälps åt så skapar vi förutsättningar för alla kommunens barn och ungdomar att ha en meningsfull fritid. Därför tycker jag även personligen att det som Sparbankstiftelsen gör är helt fantastiskt.

Pär Börjesson, Styrelseledamot Träslövsläge IF

Vårt bidrag till Träslövsläge IF

Genom ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 6 miljoner kronor är nu utbyggnaden av Träslövsläges IF:s planytor i full gång. Bidraget har finansierat två nya fotbollsplaner, en naturgräsplan och en konstgräsplan.