Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

"Man kan inte bära allt det innebär att vara tonåring, på sina egna axlar."

Ungdomsjouren Tigerlilja har funnits i Varberg sedan 2012. En ungdomsjour dit alla är ungdomar är välkomna, som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med. Vi träffar Anna Christiansson och Ida Klasson som vågar ge stöd i de där frågorna som inte alltid dyker upp i samtalet vid köksbordet. 

- Det vi gör genom Tigerlilja är att vi stöttar och stärker ungas självkänsla. Det är skitviktigt idag att det finns bra forum för samtal med vuxna som lyssnar. Som ung idag förväntas man prestera på så många områden i livet. Därför vill vi skapa ytor för dialog utan att skuldbelägga. Man kan inte bära allt vad det innebär att vara tonåring idag på sina egna axlar, säger Anna Christiansson, verksamhetsutvecklare på ungdomsjouren Tigerlilja.

Organisationen startades 2012 av helt ideella krafter och har sedan 2016, tack vare statsbidrag, kunnat anställa Anna och Ida som främst fokuserar på jourens dagliga arbete och våldsförebyggande verksamhet.

- Jag och Ida besöker skolor där vi föreläser och håller workshops. Vi tar upp ämnen som sex och samtycke, porr och machokultur men lyfter också frågor om stress, nätetik och prestationsångest. Min erfarenhet är att ungdomar har ett verkligt behov av att lyfta på locket till svåra ämnen. Det här är inga konstiga ämnen för dem, utan något som är en del i deras vardag, säger Anna.

Att prata om övergrepp, porr och vart gränser går menar Anna är viktigare än någonsin. Även klimatet på sociala medier blir tuffare, där ungdomar blir utsatta för övergrepp, sexuella ofredanden och tvång. 98% av alla 15 åriga killar och tre av fyra tjejer har sett porr, något som påverkar verklighetsuppfattningen kring intimitet.

- Den porr som konsumeras 2020 är inte tidningar med lättklädda brudar i en skogsdunge, utan det är våldsamma övergrepp som finns tillgängliga för vilken tioåring som helst på google. Statistiken visar ju att även om du själv inte tittar på porr, så kommer du definitivt att möta någon som har gjort det. Det gör att fler ungdomar får med sig och har en skev uppfattning kring vad sex är och vad man förväntas ställa upp på. Vi vill bidra till en långsiktig förändring i hur man ser på samtycke, intimitet, ömhet eller bara hur man ska vara schysst i en relation. Och där är samtal en nyckel, säger Anna.

Ungdomars ohälsa ökar i pandemitider

Förutom organisationens två anställda, bemannas Tigerliljas chatt av femton ideella volontärer. Chatten är helt anonym, både för den som sitter som stöd bakom skärmen och den som vill ställa sin fråga. 

- Våra volontärer gör en otrolig insats för chatten som är öppen två kvällar i veckan. Att vi har tystnadslöfte i chatten tror jag gör det enklare att öppna upp sig. Vi kan inte anmäla någonting som skrivs där, men vi kan vara första steget till att våga prata med en närstående eller anmäla om det är ett brott som skett, säger Anna.

Och behovet av att chatta i pandemitider, är något som ökar bland barn och ungdomar.

- Att ungdomars hälsa påverkas av pandemin är för oss tydligt. Sedan mars har vi dubblat antal stödsökande nästan varje månad. Därför har vi nu i distansundervisningstider haft extrainsatt chatt på dagtid. Vi kommer också ha extra öppet i jul, då vi märker att det är en svår period för många, säger Anna.

Satsningen Tjejfika öppnar upp för mindre gruppsamtal

Genom ett bidrag från Sparbanksstiftelsen har ungdomsjouren haft möjlighet att starta Tjejfika – en satsning där man skapar återkommande, mindre samtalsgrupper.

- Det mindre formatet öppnar upp för än mer personliga samtal. Genom tjejfika kan vi också möta en grupp som redan känner varandra. Då finns det redan en förankrad trygghet i gruppen som vi kan bygga vidare på. Vår roll i samtalet är inte att skamma och skuldbelägga, utan vi stöttar, stärker och peppar. Vi drömmer ju verkligen om att fler unga ska bli medvetna i dessa frågor. Och det möjliggör det här bidraget, säger Anna.

Förutom att fortsätta utveckla konceptet tjejfika till alla ungdomar finns det gott om drömmar framåt.

- En stor dröm är att anordna lägerverksamhet eller en peppdag med föreläsningar som fokuserar på självkänsla, kroppen och sexualitet. Och en snäppet större dröm är dilemmat att det inte finns någon ungdomsjour i Halland. Att expandera Tigerlilja, så att fler ungdomar får möjlighet till stöd, genom filialer i Halland hade varit grymt, säger Anna.

Anna Christiansson och Ida Klasson, verksamhetsutvecklare Tigerlilja

Mer om vårt bidrag till Ungdomsjouren Tigerlilja

Varbergs Sparbank har genom Sparbanksstiftelsen bidragit med 15 000 kr för uppstart av Tigerliljas satsning Tjejfika.