Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

"Vi bygger både pumptrack, dirttrack och ett levnadssätt för den som älskar cykel.”

Nu tas det första skoptaget för ett nytt teknikområde för cykel ett stenkast från Brearedshallen. Genom bidrag från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen på 4,5 miljoner kronor blir Varbergs Mountainbikeklubbs vision verklighet. I veckan påbörjades arbetet med en ny pumptrack och tre dirttracks, för att främja spontanidrotten bland barn, ungdomar och vuxna i Varberg.  

Hur kom ni på idén om en pumptrack i Varberg?

- Vi är en breddförening i ständig tillväxt. Vi har fantastiska MTB-spår här i Brearedsskogen men har länge saknat ett område för teknikutveckling. I snart trettio års tid har vi sneglat på både Sveriges och Europas framfart på teknikområden med pumptracks och dirttracks. Där någonstans växte vår egen vision fram att en sådan här plats vill vi få till i Varberg och har sedan dess försökt att hitta vad som är relevant för vår förening. Visionen som vi landat i nu är att främja en cyklande livsstil, även utanför träningstid, och att detta blir en plats där man hänger och umgås över generationer, samtidigt som man utvecklas i sin sport. Vi prioriterar att få till en pumptrack med en given huvudlinje som man kan cykla på, men som också skapar möjligheter till att hitta nya vägar. Ett annat mål med bygget är att få till en cykelarena som håller så pass hög kvalitet att den även kan nyttjas vid tävlingar framåt.

Det nya området kommer bestå av både en asfalterad pumptrack och tre dirttrackleder. Vad är skillnaden på dessa ytor?

I en pumptrack tar du ett par tramptag på en asfalterad bana och ökar sedan farten genom att pumpa dig fram genom varje nivåändring. Det är en yta som är utvecklande för alla åldrar oavsett om du håller på med utförscykling, MTB eller precis hittat rätt känsla på din lilla balans-cykel. Du kan själv sedan höja ambitionsnivån och öka på utmaningen genom att höja tempot på banan.

En dirttrack byggs av organiskt material och här utvecklar du främst din hoppteknik och kan göra trix i luften. Du tar fart via en startramp in i första hoppet och följer sedan en hopplinje framåt. Vi kommer bygga flera hopplinjer med olika svårighetsgrader – blå, grön och svart – så att man får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Vad innebär ett sådant här område för Varberg?

- Den viktigaste effekten i en sådan här satsning är rörelse och ett ökat välmående bland barn och ungdomar. Förhoppningsvis får det spontanidrotten att gro lite mer. Det är allas vårt ansvar att skapa förutsättningar för dagens ungdomar att hänga på trygga och utvecklande platser, så att man hellre lägger tid i naturen än hemma framför skärmen. För Varberg som stad skapar det helt klart attraktionskraft och ökad turism. En sådan här satsning sprider sig snabbt i cykelkretsar och jag är övertygad om att det kommer locka fler cykelentusiaster till stan, men också ge outdoor-effekter som spiller över på andra natursporter, bland annat surf och skate. 

Pumptrackområdet kommer ligga ett stenkast från skateparken. Vad betyder läget för er förening?

- Vi ser närheten till Skateparken som en jättefördel. Min egen teori är att folk drar folk och jag tror att barn och ungdomar mår bra av att bli erbjudna variation. Tillsammans med skaten kommer vi få den magiska synergieffekten att man kan spendera heldagar här i Breared och det bygger också naturliga broar sporterna emellan. En annan fördel är att cykelarenan kommer finnas nära vår egen MTB-bana. Det gör att vi enkelt kan åka ned med barn och ungdomar också på våra officiella träningstider och introducera till området på det viset med.  

Nu är första skoptaget taget! När beräknar ni att detta kommer stå klart?

- Pumptracken hoppas vi står färdig lagom till novemberlovet. Dirttracken kommer dröja lite längre, och vår ambition är att färdigställa den under 2022.

Vad betyder bidraget från Sparbanksstiftelsen för er?

- Var ska vi börja? Det finansiella är helt avgörande och vi hade aldrig löst en sådan här satsning utan bidraget från Sparbanksstiftelsen. Men jag måste nästan än mer lyfta fram den positiva känslan och all glad feedback som vi möts av från er på Varbergs Sparbank. I många processer stångar man sig blodig som förening för minsta lilla bidrag och allt ifrågasätts. I dialogen med er har det varit mer ”Fasen, vad kul att ni vill göra detta!” Det är värt enormt mycket för oss och jag tror hela föreningslivet i Varberg skriver under på det. När alla krafter går åt samma håll får man enormt mycket energi till att förverkliga sådana här drömmar och visioner. 

Vårt bidrag till Varbergs MTB

Genom ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 4 500 000 växer ett nytt teknikområde för cykling fram i Breared i nära samverkan med Varbergs MTB. Den nya cykelarenan kommer bestå av en pumptrack, tre dirttrackleder och ytor för gemenskap.