Vi träffar två trotjänare i styrelsen vid klubbens utomhusanläggning i Stenbrottet en solig och blåsig septembermåndag, där aktiviteterna på grusbanorna nu klingar av med höstens antågande.
Verksamheten har istället flyttat inomhus till Lejonhallen på Håsten, även om de som vill dröja sig kvar för utomhustennis kan göra det hela september ut och kanske även någon vecka in i oktober.

Ny samlingsyta

Jan Rodén och Björn Körner visar stolt upp klubbens senaste satsning; en inbyggnad av den tidigare uteplatsen till klubbhuset. Ett antal vädersäkrade kvadratmeter möjliggör större samlingar och umgänge i anslutning till caféet året om, vilket redan har gjort stor nytta för klubben. I samband med bygget passade man på att snygga till utemiljöerna och den nya uteplatsen ramas in av en dekorativ stenmur. Allt smälter smakfullt in i den unika miljön vid Stenbrottet.

Klubbens kassör Jan Rodén berättar att utöver bidraget från Sparbanksstiftelsen är bygget finansierat med medel från klubbens kassa. Det framgår snabbt i samtalet att Varbergs Tennisklubb är en stabil förening med framåtanda och en sund ekonomi där strategiska satsningar alltid varit genomförbara.
– Det är lite av vår affärsidé, förutom det sportsliga, att hålla båda våra anläggningar uppdaterade och i fint skick, berättar Jan.

Underlaget A och O

Genom de senaste åren har man gjort rätt satsningar där fokus har legat på underlaget, både inomhus och senast utomhus. 2012 gjorde man nämligen en omfattande justering när man gick ifrån det traditionella gruset, till en variant där enbart de översta millimetrarna består av grus. Under gruset är det asfalt och en speciell filt. Men känslan är densamma som ordinär grusbana.
– Här har vi nu i princip underhållsfria banor med bra vattenavrinning. Vi var dessutom bland de första i Sverige att satsa på detta underlag, konstaterar Jan.

Hög tränarkompetens

När Björn och Jan beskriver bredden och kontinuiteten på aktiviteterna i föreningen är det lätt att förstå de senare årens framgångar. Tre heltidsanställda tränare vässar formen på spelare i åldersspannet 5 till 93 år. I klubben tränar drygt 200 barn och ungdomar, drygt 70 personer är med i någon grupp för vuxenträning och resterande 450 medlemmar återfinns i de olika sektionerna herr, dam, veteran eller som motionsspelare som bokar in sig på fristående timmar.
– Ja, visst är det ett härligt spann på de aktiva i klubben och utöver tennisspelet präglas föreningen av sociala inramningar med hög trivsel, säger styrelseordförande Björn Körner.
Och sportslig framgång finns också representerat i samma vida spann.
– Vi kan stoltsera med en handfull ungdomar som är rankade topp-20 i Sverige och sen har vi faktiskt en svensk mästare bland landets 85-åringar, berättar Jan.
Utöver tränarna finns även en kanslist och en fastighetsskötare anställda i klubben. Styrelsen är jämnt fördelad mellan kvinnor och män, där Jan och Björn har bidragit med sin kompetens i många år nu.
– Det är ju tacksamt att bedriva styrelsearbete med en så väl fungerande organisation, menar Björn.

Juniorerna är framtiden

Individuella sporter som tennis, ridning och golf har historiskt betraktats som dyra och kanske inte tillgängliga för alla. Nu för tiden är prisskillnaderna mindre och kan jämföras med flera lagidrotter. Om man vill träna flera pass i veckan, så driver självklart detta kostnaden för en tennisjunior. 

– Vi har försökt vara kreativa och tagit fram en subventionerad prissättning vid mängdträning och klubben erbjuder även förmånligt familjespel med mera, säger Jan.
I Lejonhallens lokaler finns ett större gemensamhetsutrymme där ungdomarna ges möjlighet att vistas efter skolan för läxläsning och fika innan träningspasset startar.
– Det blir ju lite av en fritidsgårdsskänsla, där en gemenskap skapas över olika åldrar på barnen och detta ger ju ett mervärde i medlemskapet, menar Björn.
Juniorverksamheten är förvisso en ekonomisk minuspost för föreningen på kort sikt, men det finns ett beslut taget i styrelsen om att bortse från detta och satsningen på de unga skall ligga fast.
– Ja, det ser vi som självklart, juniorerna är ju klubbens framtid framhåller Björn.
Flera äldre juniorer ställer upp som hjälptränare för de yngre barnen, under hela året och har i och med det åtagandet möjlighet att tjäna lite extra pengar.
Under Coronaåret 2020 har klubben kunnat bedriva sin verksamhet så gott som helt normalt, med undantag från att något större evenemang inte kunnat genomföras, bland annat en internationell damturnering som var planerad till början av sommaren.
- Det är alltid tråkigt att behöva ställa in, men vi har ändå klarat oss bra jämfört med många andra föreningar. Men visst ser vi fram mot att kunna köra på som vanligt igen, konstaterar Björn och Jan unisont och inger ett gott hopp om framtiden.